SADM ir MRU pasirašė susitarimą dėl nemokamo aukštojo mokslo prieglobstį Lietuvoje gavusiems užsieniečiams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) bei Mykolo Romerio Universitetas (MRU) pasirašė susitarimą dėl nemokamo aukštojo mokslo prieglobstį Lietuvoje gavusiems užsieniečiams.

Daliai tokių užsieniečių Mykolo Romerio Universitetas įsipareigojo suteikti galimybę studijuoti nemokamai, taip prisidedant prie prieglobstį Lietuvoje gavusių asmenų integracijos į švietimo sistemą ir visuomenę. Sudarant bakalauro, magistrantūros baigiamųjų darbų ir disertacijų temų sąrašus bus atsižvelgiama į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytus mokslinių tyrimų poreikius. Ministerija sudarys sąlygas studentams susipažinti su jos ir jai pavaldžių įstaigų vykdoma veikla, jie taip pat galės atlikti čia praktiką. Esant poreikiui, Mykolo Romerio Universitetas taip pat parengtų specializuotas mokymų programas, kuriomis būtų keliama darbuotojų, dirbančiųjų su prieglobstį Lietuvoje gavusiais asmenimis, kvalifikacija.

Pasak Mykolo Romerio universiteto rektorės, Universitete jau studijuoja prieglobstį gavę studentai, kuriems mokestis už mokslą netaikomas. Aukštojo mokykla prie prieglobsčio gavėjų integracijos taip pat prisidėjo drauge su šešiais užsienio universitetais sukūrusi elektronio mokymosi modulį apie pabėgėlių ir migracijos teisę bei dalyvaudama Europos universitetų inicijuotame projekte „Refugees Welcome Map“. Praėjusiais metais Mykolo Romerio Universiteto indėlis į pabėgėlių integraciją buvo pristatytas Pasauliniame pabėgėlių forume Ženevoje.