Išsiuntimo operacijų stebėsena

 

Projekto pavadinimas

 

„Išsiuntimo operacijų stebėsena“

 

Vykdytojas

 

Projektą vykdo VšĮ Diversity Development Group

 

Finansavimo šaltinis

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF), 2014-2020

 

Metai

 

Projektas įgyvendinamas 2020 – 2022 m.

Santrauka  

Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje esančių trečiųjų (ne ES) šalių piliečių ar žmonių be pilietybės, kurie ne(be)atitinka atvykimo ar buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygų, priverstinio grąžinimo standartus ir taip patobulinti šio proceso procedūras.

 

Papildoma informacija

Internetinis puslapis
SHARE