FRA ataskaita apie jaunų pabėgėlių integraciją Europos Sąjungoje

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (European Union Fundamental Rights Agency, FRA) išplatino 2019 m. apžvelgiančią ataskaitą apie jaunų pabėgėlių integravimą Europos Sąjungoje.

Dokumentas komentuoja interviu su ekspertais, dirbančiais prieglobsčio ir integracijos srityje, bei 2015-2016 m. pabėgėlio statusą vienoje iš šešių ES valstybių (Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje arba Švedijoje) gavusiais jaunais (16-24 m.) žmonėmis, rezultatus.

Tarp jaunų pabėgėlių integracijos procesams būdingų iššūkių ir gerųjų praktikų, ataskaitoje išskirtinis dėmesys skiriamas dviem (ne)sėkmingą integraciją apibūdinančioms tematinėms sritims:

  1. Nelydimų nepilnamečių tapimas suaugusiais (18 metų) žmonėmis;
  2. Asmens teisinio statuso pokyčiai po to, kai asmeniui suteikta tarptautinė apsauga.