EMN ir EBPO informacinis pranešimas dėl darbo migracijos svarbiausiuose sektoriuose išlaikymo pandemijos metu

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl darbo migracijos svarbiausiuose sektoriuose išlaikymo pandemijos metu.

Tai – trečias tokio pobūdžio dokumentas informacinių pranešimų serijoje, skirtoje aptarti COVID-19 viruso protrūkio poveikį migracijos ir prieglobsčio sričiai.

Apžvalgos rezultatai nurodo, kad plintant virusui ir valstybėms griežtinant žmonių judėjimo tarp valstybių tvarką, legalus naujų darbuotojų iš trečiųjų (ne Europos Sąjungos) šalių atvykimas tapo smarkiai suvaržytas. Reaguodamos į šias tendencijas, dauguma ES ir EBPO valstybių išskyrė „raktinius” užimtumo sektorius ir jų atžvilgiu sudarė išimtis, leidusias darbuotojams iš svetur atvykti ir į darbo rinką įsitraukti supaprastinta tvarka.

Lietuva tarp prioritetinių ekonominių sričių išskyrė prekių judėjimo užtikrinimą, taip sudarydama išimtis šiame ir susijusiuose sektoriuose dirbantiems iš trečiųjų šalių atvykusiems žmonėms. Priešingai daugeliui ES ir EBPO valstybių, Lietuva drauge su Latvija, Ispanija, Prancūzija ir Vengrija buvo tarp penkių šalių, oficialiai patvirtinusių naują politiką arba procedūras, skirtas supaprastinti trečiųjų šalių piliečių, dirbančių raktiniuose užimtumo sektoriuose, atvykimą. Naujos leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo karantino metu procedūros leido minėtus leidimus išduoti arba atnaujinti išimties tvarka, kai dėl jų kreipiasi užsieniečiai, dirbantys Lietuvos įmonėse, užtikrinančiose tarptautinį krovininį prekių transportą.

Su ankstesniais bendrais EMN ir EBPO informaciniais pranešimais galite susipažinti čia: