Išplatintas EBPO leidinys „Tarptautinės migracijos perspektyva: 2020 m.” 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) išplatino leidinį „Tarptautinės migracijos perspektyva: 2020 m.”

Apžvalgoje analizuojama migracijos krypčių ir jas lydinčios politikos EBPO šalyse dinamika bei diskutuojama apie darbo rinkos poveikį šiose valstybėse apsigyvenusiems migrantams.

Leidinyje teigiama, kad Covid-19 viruso krizė migracijos srautams sukėlė drastiškų padarinių. Vertinant pandemijos protrūkio metu radikaliai sumažėjusį išduotų vizų ir leidimų gyventi skaičių, tikėtina, kad 2020 metai pasižymės istoriškai pasyviausiais tarptautinės migracijos EBPO šalyse duomenimis.

Apžvalgoje išsakomos abejonės, kad mobilumas netrukus sugrįš prie įprastų apimčių. Naują status quo kurį laiką gali lemti smarkiai sumažėjusi darbuotojų paklausa, nuolat besitęsiantys kelionių suvaržymai, aukštos kvalifikacijos specialistų persiorganizavimas darbui iš namų bei studijos per atstumą.

Paminėtina, kad migrantai šiuo metu sudaro reikšmingą priešakinėse krizės linijose dirbančių specialistų dalį. Migrantai EBPO šalyse atstovauja ketvirtalį medicinos daktarų ir šeštadalį slaugytojų. Daugelyje organizacijos vienijamų valstybių migrantai sudaro daugiau nei trečdalį raktinių sektorių (tokių kaip transportas, valymas, maisto pramonė ar IT paslaugos) veiklą užtikrinančios darbo jėgos.