„Nortregio” ataskaita: „Socialinė įtrauktis Šiaurės miestuose: kliūčių įveikimas per politiką ir planavimą”

„Nortregio” išplatino ataskaitą „Socialinė įtrauktis Šiaurės miestuose: kliūčių įveikimas per politiką ir planavimą”.

Studijoje analizuojama, kuo išsiskiria Šiaurės šalių miestai, tradiciškai demonstruojantys žemus socialinės atskirties ir nelygybės rodiklius. Ataskaita nušviečia praktiškus pavyzdžius, kurių pagrindu regiono valstybių vyriausybės ir vietos valdžia kylantiems iššūkiams spręsti pritaikė politinius ir urbanistinio planavimo sprendinius.

Studijoje išskirtinis dėmesys skiriamas mažų ir vidutinio didumo miestų analizei.