Nustatytos kvotos trūkstamų profesijų darbuotojams iš trečiųjų šalių

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė apie sprendimą įvesti kvotas trūkstamų profesijų atstovams, atvykstantiems iš trečiųjų (t.y. ne Europos Sąjungos) šalių.

Šiuo metu užsieniečiams, atstovaujantiems trūkstamą profesiją, leidimo dirbti gauti nereikia – tokiems darbuotojams nacionalinės vizos gali būti išduodamos įmonių kvietimo pagrindu.

Laikinai socialinės apsaugos ir darbo viceministrės pareigas einanti Eglė Radišauskienė teigia, kad kvotos padės geriau įvertinti realų tokių darbuotojų poreikį. Dalis užsieniečių, kuriems įmonių kvietimu išduodamos nacionalinės vizos, tose įmonėse taip ir neįsidarbina.

Paminėtina, kad, net ir viršijus kvotą, trūkstamų profesijų užsieniečius ir toliau bus galima įdarbinti, tačiau jiems bus taikoma bendra įstatymuose numatyta tvarką – t.y. atlikus darbo rinkos testą ir nustačius, kad į tą darbo vietą nėra tinkamo Lietuvos ar Europos Sąjungos piliečio, užsieniečiui reikės gauti leidimą dirbti, arba sprendimą dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. Metų eigoje kvotų dydis taip pat galės būti peržiūrimas.

2021 m. nustatytos kvotos leis įdarbinti 32 200 užsieniečių, kurių profesija įtraukta į Lietuvoje trūkstamų profesijų darbuotojų sąrašą: 11600 darbuotojų paslaugų srityje, 9500 – pramonės, 9100 – statybos, 2000 – žemės ūkio.

Šiuo metu absoliuti dauguma iš trečiųjų šalių atvykusių užsieniečių įdarbinami paslaugų (tolimųjų reisų vairuotojai), pramonės (laivų statyba) ir statybos sektoriuose. Šiais metais (iki spalio pabaigos) jau įdarbinti 5523 paslaugų, 1712 – statybos ir 489 – pramonės sektoriuje dirbantys trečiųjų šalių piliečiai.

Leidimus dirbti išduoda bei sprendimus dėl atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priima Užimtumo tarnyba. Šiuo metu registruotas nedarbas šalyje siekia 15,6 proc.