EMN ir EBPO informacinis pranešimas dėl Covid-19 pandemijos poveikio piniginėms perlaidoms

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl Covid-19 pandemijos poveikio piniginėms perlaidoms ES ir EBPO šalyse.

Tai – ketvirtas tokio pobūdžio dokumentas informacinių pranešimų serijoje, skirtoje aptarti COVID-19 viruso protrūkio poveikį migracijos ir prieglobsčio sričiai.

Drauge su Rumunija, Lenkija, Kroatija ir Bulgarija, Lietuva pakliūna tarp daugiausiai piniginių perlaidų priimančių ES valstybių. Visose minėtose šalyse, išskyrus Lenkiją, piniginės perlaidos sudaro daugiau nei 2 proc. BVP (Lietuvos atveju – 2,43 proc.).

Apžvalgos rezultatai nurodo, kad Covid-19 pandemija pastebimai paveikė šiuos procesus – palyginus su pirmuoju ir antruoju 2019 m. ketvirčiais, tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. piniginių perlaidų apimtys į Lietuvą mažėjo. Antrojo 2020 m. ketvirčio metu Lietuva sulaukė beveik perpus mažiau perlaidų nei tokiu pat metu 2019 m.

Su ankstesniais bendrais EMN ir EBPO informaciniais pranešimais galite susipažinti čia: