Dr. G.Blažytė: Dabartinės migracijos tendencijos Lietuvoje

Vokietijos Federalinė agentūra pilietiniam švietimui išplatino dviem (anglų ir vokiečių) kalbomis prieinamą nevyriausybinės organizacijos „Diversity Development Group” tyrėjos dr. Giedrės Blažytės straipsnį, apžvelgiantį dabartines Lietuvos migracijos tendencijas.

Atsižvelgdama į statistinius, teisinius ir istorinius duomenis, autorė apžvelgia raktinius emigracijos, imigracijos, prielobsčio ir integracijos pokyčių Lietuvoje kryptis.

Straipsnyje keliama prielaida, kad Lietuva, tradiciškai atpažįstama kaip emigracijos valstybė, tikėtinai virsta į šalį, kurią vis stipriau apibrėžia ir tendencingi imigracijos reiškiniai.