EMN studija: sezoninių darbuotojų pritraukimas ir apsauga ES ir Jungtinėje Karalystėje

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) išplatino studiją apie sezoninių darbuotojų pritraukimą ir apsaugą Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje.

Apžvalgos rezultatai atskleidžia, kad dauguma sezoninių darbuotojų į minėtas valstybes atvyksta iš trečiųjų (ne Europos Sąjungos) šalių (pirmiausia – Ukrainos) ir dažniausiai įsidarbina žemės ūkio, turizmo arba pramonės sektoriuose. Sezoniniai darbuotojai paprastai užpildo trūkstamo personalo poreikį, todėl ES šalys ir Jungtinė Karalystė taiko įvairias jiems pritraukti skirtas priemones – pvz. sutrumpina ir supaprastina atvykimo procedūras, bendradarbiauja su sezoninių darbuotojų kilmės valstybėmis.

Lietuva pakliūna tarp sąlyginai nedidelės grupės studijoje apžvelgtų valstybių, kurios neturi apsibrėžusios sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimo strategijos.