NARA: interviu su Egle Samuchovaite

Šiuolaikinių medijų agentūra „NARA” išplatino interviu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Pabėgėlių ir migrantų programos vadove Egle Samuchovaite.

Pokalbio metu aptarti klausimai, susiję su Covid-19 viruso pandemija, bei neseniai pristatyta 2017-2020 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vykdytos stebėsenos vizitus apibendrinanti ataskaita. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu surengti 80 vizitų, kurių pagrindu organizacijos atstovai stebėjo, kaip užtikrinamos prieglobsčio prašytojų teisės.

Daugiau su migracija susijusių „NARA” reportažų rasite: čia