Atsako į Europos migracijos krizę ir migracijos politikos pokyčių ES bei Lietuvoje 2015-2020 m. apžvalga

Rytų Europos studijų centras išplatino studiją „Atsako į Europos migracijos krizę ir migracijos politikos pokyčių ES bei Lietuvoje 2015-2020 m. apžvalga”.

Dokumente pristatoma ES atsako į migracijos krizę analizė; skirtingos Lietuvos migracijos politikos sritys bei prioritetai; dabartinės ES migracijos politikos gairės; taip pat – ekspertų rekomendacijos efektyvesnei migracijos politikai.