EMN ir EBPO informacinis pranešimas apie Covid-19 pandemijos įtaką užsieniečių grąžinimo procesams

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl Covid-19 pandemijos poveikio savanoriško ir priverstinio grąžinimo procedūroms bei politiniam atsakui.

Tai – penktas tokio pobūdžio dokumentas informacinių pranešimų serijoje, skirtoje aptarti COVID-19 viruso protrūkio poveikį migracijos ir prieglobsčio sričiai.

Su ankstesniais bendrais EMN ir EBPO informaciniais pranešimais galite susipažinti čia: