DIGIMI

 

Projekto pavadinimas

 

„DIGItal storytelling for Migrant Integration (DIGIMI)“

 

Vykdytojas

 

Projektą vykdo STORYTELLING CENTRE (Olandija)

 

Finansavimo šaltinis

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF)

 

Metai

 

Projektas įgyvendinamas 2020 – 2022 m.

Santrauka  

Projekto tikslas – įtraukti vietinę bendruomenę ir paspartinti socialinę migrantų integraciją per savanoriškas veiklas, skirtas paremti trečiųjų šalių piliečius tokiose srityse kaip žinios apie naują vietą, naujos visuomenės „ypatybės, papročiai ir įpročiai”, taip pat – jos supratimas per skaitmeniniu būdu pasakojamas istorijas. Istorijos pasakojamos apie ateities ir praeities rekolekcijas, interesus ir viltis asocijuojamos su atsparumo mechanizmais, jų pagrindu neseniai atvykę trečiųjų šalių piliečiai gali apsikeisti, palyginti, suvienyti savo istorijas su tomis, kurias pasakoja anksčiau naujoje erdvėje įsitvirtinę migrantai bei vietinės paveiktų partnerių bendruomenių visuomenės.

Numatomi rezultatai:

  1. Integruoti naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečius per įtraukimą į vietines bendruomenes ir savanoriškas veiklas;
  2. Sustiprinti migrantų narystės naujoje bendruomenėje jausmą ir paskatinti aktyvų jų vaidmenį vietiniu, regioniniu ir ilgainiui nacionaliniu lygiu;
  3. Didinti prasmingų interakcijų tarp vietinės ir naujai atvykusių migrantų bendruomenės žinomumą;
  4. Pademonstruoti, kad efektyvi ir vieninga ES socialinės integracijos prieiga – įmanoma.
 

Papildoma informacija

Internetinis puslapis
SHARE