Open for Immigration (OFI)

 

Projekto pavadinimas

 

„Open for Immigration (OFI): Empowerment of Vulnerable Immigrant Population Groups in Lithuania“

 

Vykdytojas

 

Projektą vykdo

Diversity Development Group (Lietuva)

Partneriai

Lietuvos Raudonasis Kryžius

Lietuvos įvairovės chartija

KUN Centre for Equality and Diversity (Norway)

 

Finansavimo šaltinis

 

Aktyvių piliečių fondas

 

Metai

 

Projektas įgyvendinamas 2020 – 2022 m.

Santrauka  

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti socioekonominę pažeidžiamų grupių įtrauktį kuriant tvarų suderinimo (tarp naujakurių ir darbdavių) procesą ir integravimo į darbo rinką sprendimus.

Siekiant garantuoti, kad naujai atvykę žmonės prisidės prie klestinčios visuomenės kūrimo, projekto partneriai siekia:

  1. Sukurti IT įrankį, kuris leistų suderinti darbo ieškančių imigrantų ir darbdavių susitikimus;
  2. Organizuoti specialiai pritaikytus mokymus įvairovės ir įtraukios darbo rinkos tema viešojo sektoriaus specialistams ir verslo kompanijoms;
  3. Konsultuoti imigrantų grupes apie jų teises bei galimybes integruotis į darbo rinką.
 

Papildoma informacija

Internetinis puslapis
SHARE