EASO: 2020 m. ES pateiktų prieglobsčio prašymų skaičius – žemiausias nuo 2013 m.

Europos prieglobsčio paramos biuras (European Asylum Support Office, EASO) informuoja, kad, palyginus su 2019 m., 2020 m. Europos Sąjungoje pateiktų prieglobsčio prašymų skaičius sumažėjo 31 proc. (nuo 671,2 tūkst. 2019 m. iki 461,3 tūkst. 2020 m.). Tai – žemiausias rodiklis nuo 2013 m.

Šios tendencijos siejamos su COVID-19 viruso protrūkiu ir Bendrijos valstybėse sugriežtinta nacionaline sveikatos apsaugos tvarka.

Maždaug 4 proc. visų ES užregistruotų prieglobsčio prašymų (1 proc. daugiau negu praėjusiais metais) pateikė nelydimi nepilnamečiai.

Kaip ir 2019 m., 2020 m. dažniausiai dėl prieglobsčio ES kreipėsi Sirijos (14 proc.), Afganistano, Venesuelos, Kolumbijos ir Irako piliečiai. Visi drauge jie pateikė virš dviejų penktadalių visų ES užregistruotų prieglobsčio prašymų.

Nors patenkintų prašymų dalis išliko panaši kaip praeitąmet (apie 32 proc.), bendras sprendimų dėl pirmą kartą teikiamų prašymų skaičius buvo didesnis nei pateiktų prašymų apimtis.

Daugiau informacijos ir interaktyvūs infografikai: čia