Nacionalinio integracijos vertinimo mechanizmo (NIEM) tęstinė nacionalinė ataskaita | 2017-2019 m.

Išplatinta antroji tarptautinio projekto „Nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas” (angl.  „National Integration Evaluation Mechanism – NIEM”) tyrėjų parengta nacionalinė ataskaita, apžvelgianti prieglobsčio gavėjų Lietuvoje integracijos politikos ir jos įgyvendinimo rodiklius.

Dokumentas yra tęstinės ataskaitos, kuri lygina minėtų rodiklių pokyčius dviejų – pradinio (2016-2017 m. birželio mėn.) ir antrojo (2017 m. birželio – 2019 m. balandžio mėn.) – ataskaitinių laikotarpių metu, dalis. Ataskaitoje taip pat pristatoma, kaip tam tikros integracijos praktikos įgyvendinamos kitose trijose Baltijos jūros regionui priklausančiose šalyse – Latvijoje, Lenkijoje ir Švedijoje.

Daugiau apie projektą: čia