Statistika

1997 – 2019 m. Lietuvos Respublika (toliau – LR) pabėgėlio statusą suteikė 893 užsieniečiams, o papildomą apsaugą – 3914 užsieniečių. 2020 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 80 užsieniečių, o papildoma apsauga – 1 užsieniečiui.

Palyginimui:

  • 2019 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 79 užsieniečiams, o papildoma apsauga – 13 užsieniečių.
  • 2018 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 136 užsieniečiams, o papildoma apsauga – 18 užsieniečių.

2020 m. iš 250 pirmą kartą teikiamų prašymų suteikti prieglobstį daugiausia jų pateikė Baltarusijos (78), Rusijos (63) ir Tadžikistano (36) piliečiai. Per šį laikotarpį prieglobstis (pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga) iš viso suteiktas 24 Rusijos, 19 Turkijos, 12 Tadžikistano, 10 Sirijos, 4 Irano, 2 Afganistano, 2 Pietų Sudano, 1 Sudano, 1 Azerbaidžano, 1 Baltarusijos, 1 Egipto, 1 Kamerūno, 1 Libijos, 1 Uzbekistano piliečiui ir 1 asmeniui be pilietybės.

2020 m. atmesti 266 prieglobsčio prašymai. Dar 254 prašymų nagrinėjimas nutrauktas.

2019 m. kitų Europos Sąjungos valstybių prašymu LR perėmė 930 užsieniečių (daugiausia – 426 – iš Vokietijos) prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimą. Iš kitų ES valstybių į LR perkelti 111 užsieniečių (daugiausia – 59 – iš Vokietijos). Iš trečiųjų (ne ES) valstybių į LR perkelti 7 užsieniečiai.

2019 m. socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre iš viso dalyvavo 458 užsieniečiai, daugiausia (160) – Tadžikistano piliečiai. Tais pačiais metais socialinės integracijos programoje savivaldybėse dalyvavo 228 užsieniečiai, daugiausia (66) – taip pat iš Tadžikistano.

Šaltiniai:

SHARE