EMN ataskaita: vaikų apsauga migracijos metu

Europos Migracijos Tinklas (angl. European Migration Network, EMN) išplatino ataskaitą, kurioje apžvelgiami 2019 m. pasiekti rezultatai įgyvendinant 2017 m. Europos Komisijos Komunikatą dėl vaikų migrantų apsaugos (angl. Communication on the protection of children in migration). Dokumentas analizuoja Europos Sąjungos valstybėse ir Norvegijoje atsispindėjusio progreso būklę.

Pilną ataskaitos versiją galite pasiekti: čia

Svarbiausias ataskaitos išvadas apibendrinantis informacinis pranešimas: čia

Glausta ataskaitos santrauka: čia