Migrant Talent Garden

 

Projekto pavadinimas

 

„Migrant Talent Garden“

 

Vykdytojas

 

Projektą vykdo:

ACTIVE YOUTH (Lietuva)

EILD (Graikija)

HEMUS TECH (Bulgarija)

CARITAS NORWAY (Norvegija)

REYKJAVIK RED CROSS (Islandija)

ZIP (Vengrija)

SAFE HOUSE (Latvija)

 

Finansavimo šaltinis

 

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

 

Metai

 

Projektas įgyvendinamas nuo 2021 m.

Santrauka  

Projekto tikslas – skatinti migrantų iš trečiųjų šalių verslumą ir spręsti migrantų kilmės jaunimo nedarbo problemą.

Numatomi rezultatai Lietuvoje – 9 mokymai apie entreprenerystę, skirti suteikti bazines verslo kūrimo žinias.

 

Papildoma informacija

Internetinis puslapis
SHARE