Užsieniečių integracijos centrai

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje veikia šie užsieniečių integracijos centrai:

Tikslas

Teikti paslaugas, siekiant skatinti trečiųjų šalių piliečių, pabėgėlių integraciją, užtikrinant jų saugumą, socialinį ir ekonominį savarankiškumą, garantuojant pagrindinius poreikius bei ugdant kompetenciją sukurti pozityvią ateitį priimančioje visuomenėje. Centro paslaugos yra skirtos užsieniečiams, kurie turi leidimą gyventi šalyje, tačiau neturi Lietuvos Respublikos pilietybės.

Paslaugos

Socialinės konsultacijos – lankytojai konsultuojami mokesčių, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių garantijų, įsidarbinimo temomis; konsultacijos teisiniais klausimais; psichologinės konsultacijos; profesinio orientavimo konsultacijos – teikiama pagalba tiek ieškantiems darbo, tiek studijuojantiems užsieniečiams įvertinti savo profesinę kvalifikaciją bei profesinę patirtį; lietuvių kalbos mokymai; pilietinio orientavimo mokymai; asmeninių kompetencijų tobulinimas; renginiai drauge su visuomene.

Tikslas

„Infocentre migrantams“ teikiamos nemokamos socialinės paslaugos trečiųjų šalių piliečiams. Informacija teikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Paslaugos

Socialinės konsultacijos (konsultavimas ir lydėjimas); individualios teisinės konsultacijos; profesinio orientavimo konsultacijos (konsultacijos ir tarpininkavimas įdarbinimo metu); psichologinės konsultacijos; lietuvių kalbos mokymai; pilietinio orientavimo mokymai; informaciniai renginiai; šviečiamieji – pažintiniai mokymai.

Tikslas

Pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių sėkminga socialinė integracija Lietuvoje.

Paslaugos

Socialiniai darbuotojai padeda susirasti būstą, įsitraukti į darbo rinką, įgyti kvalifikaciją, užsiregistruoti į gydymo įstaigas. Ypač didelis dėmesys skiriamas vaikų ugdymui ir švietimui bei lietuvių kalbos mokymui. Taip pat vykdomi susitikimai su vietos bendruomene, kartu minimos užsieniečių nacionalinės ir lietuvių bei kultūrines šventes.

SHARE