Bendruomenių tiltai

 

Projekto pavadinimas

 

„Bendruomenių tiltai“

 

Vykdytojas

 

Projektą vykdo:

Vilniaus Arkivyskupijos Caritas

Artscape

Pabėgėlių Taryba

 

Finansavimo šaltinis

 

ES ir valstybės biudžeto lėšos

 

Metai

 

Projektas įgyvendinamas nuo 2021 m.

Santrauka  

Pagrindinis projekto tikslas – organizuoti mokymus, savanorystės programas ir bendruomenines veiklas, kurios sutelks pabėgėlius, trečiųjų šalių piliečius ir lietuvius bei paskatins drauge kurti, diskutuoti, įgyti tarpkultūrinių kompetencijų.

Projekto partneriai įgyvendins šias veiklas:

– 2 mokymų ciklus, skirtus kultūros institucijų atstovams, veiklų edukatoriams, prieglobstį gavusiems/prašantiems užsieniečiams, savanoriams ir universitetų studentams apmokyti.

– 2 savanorystės programas, kurios skatins savanorišką veiklą, stiprinant tikslinės grupės ryšius su vietos bendruomene.

– bendruomenines veiklas, kurios skatins tikslinės grupės ir vietos bendruomenės sutelktumą bei socialinį aktyvumą.

 

Papildoma informacija

Internetinis puslapis
SHARE