Kai susitinka istorijos

 

Projekto pavadinimas

 

„Kai susitinka istorijos“

 

Vykdytojas

 

Projektą vykdo:

Artscape

Partneriai:

Diversity Development Group

NARA

Lithuanian shorts

 

Finansavimo šaltinis

 

ES ir valstybės biudžeto lėšos

 

Metai

 

Projektas įgyvendinamas nuo 2021 m.

Santrauka  

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti visuomenės toleranciją trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu, pasitelkiant inovatyvias menines priemones ir viešinimo kampaniją.

Projekto partneriai įgyvendins šias veiklas:

– sukurs ir penkiose Lietuvos savivaldybėse pristatys audiovizualinio ir vizualių meno instaliacijos

– Lietuvos mokyklose organizuos pamokas moksleiviams ir keliaujančią fotografijos parodą

– vykdys viešinimo kampaniją, skirtą skatinti toleranciją Lietuvoje

– organizuos trumpametražių filmų programos sklaidą

– įgyvendins multimedijų projektą, kurio turinį sudarys audio dokumentika, portretų serija, fotoistorijos bei video pasakojimai

 

Papildoma informacija

Internetinis puslapis
SHARE