Pabėgėlių priėmimo centras: 2021 m. rugpjūčio mėn. statistika

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – PPC) atnaujino reguliariai skelbiamą statistinę informaciją apie prieglobsčio gavėjus, prieglobsčio prašytojus, į Lietuvos Respubliką (toliau – LR) perkeltus asmenis, nelydimus nepilnamečius bei į integraciją išleistus asmenis.
 • 2021 m. rugpjūčio mėn. duomenimis, PPC gyveno 15 prieglobsčio gavėjų, 314 prieglobsčio prašytojų, 8 į LR perkelti asmenys ir 55 nelydimi nepilnamečiai. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 329 asmenų (iš jų – 205 prieglobsčio gavėjai).

 • 2021 m. liepos mėn. duomenimis, PPC gyveno 21 prieglobsčio gavėjas, 318 prieglobsčio prašytojų, 8 į LR perkelti asmenys ir 92 nelydimi nepilnamečiai. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 315 asmenų (iš jų – 196 prieglobsčio gavėjai).


 • 2021 m. birželio mėn. duomenimis, PPC gyveno 12 prieglobsčio gavėjų, 131 prieglobsčio prašytojas, 16 į LR perkeltų asmenų ir 30 nelydimų nepilnamečių. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 317 asmenų (iš jų – 196 prieglobsčio gavėjai).


 • 2021 m. gegužės mėn. duomenimis, PPC gyveno 3 prieglobsčio gavėjai, 71 prieglobsčio prašytojas, 16 į LR perkeltų asmenų ir 12 nelydimų nepilnamečių. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 343 asmenys (iš jų – 213 prieglobsčio gavėjų).


 • 2021 m. balandžio mėn. duomenimis, PPC gyveno 6 prieglobsčio gavėjai, 75 prieglobsčio prašytojai, 21 į LR perkeltas asmuo ir 7 nelydimi nepilnamečiai. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 345 asmenys (iš jų – 215 prieglobsčio gavėjų).


 • 2021 m. kovo mėn. duomenimis, PPC gyveno 5 prieglobsčio gavėjai, 53 prieglobsčio prašytojai, 21 į LR perkeltas asmuo ir 2 nelydimi nepilnamečiai. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 344 asmenys (iš jų – 216 prieglobsčio gavėjų).

 • 2021 m. vasario mėn. duomenimis, PPC gyveno 10 prieglobsčio gavėjų, 46 prieglobsčio prašytojai, 19 į LR perkelti asmenų ir 3 nelydimi nepilnamečiai. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 343 asmenys (iš jų – 212 prieglobsčio gavėjų).

 • 2021 m. sausio mėn. duomenimis, PPC gyveno 7 prieglobsčio gavėjai, 47 prieglobsčio prašytojai, 28 į LR perkelti asmenys ir 3 nelydimi nepilnamečiai. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 327 asmenys (iš jų – 210 prieglobsčio gavėjų).
2020 m.
 • 2020 m. gruodžio mėn. duomenimis, PPC gyveno 8 prieglobsčio gavėjai, 39 prieglobsčio prašytojai ir 17 į LR perkelti asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 396 asmenys (iš jų – 216 prieglobsčio gavėjų).

 • 2020 m. lapkričio mėn. duomenimis, PPC gyveno 3 prieglobsčio gavėjai, 31 prieglobsčio prašytojai ir 17 į LR perkelti asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 394 asmenys (iš jų – 216 prieglobsčio gavėjų).

 • 2020 m. spalio mėn. duomenimis, PPC gyveno 5 prieglobsčio gavėjai, 27 prieglobsčio prašytojai ir 13 į LR perkelti asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 406 asmenų (iš jų – 225 prieglobsčio gavėjai).

 • 2020 m. rugsėjo mėn. duomenimis, PPC gyveno 10 prieglobsčio gavėjų, 34 prieglobsčio prašytojai ir 12 į LR perkelti asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 420 asmenų (iš jų – 239 prieglobsčio gavėjai).

 • 2020 m. rugpjūčio mėn. duomenimis, PPC gyveno 14 prieglobsčio gavėjų, 64 prieglobsčio prašytojai ir 10 į LR perkelti asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 397 asmenys (iš jų – 225 prieglobsčio gavėjai).

 • 2020 m. liepos mėn. duomenimis, PPC gyveno 26 prieglobsčio gavėjai, 80 prieglobsčio prašytojų ir 2 į LR perkelti asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 402 asmenys (iš jų – 231 prieglobsčio gavėjas).

 • 2020 m. birželio mėn. duomenimis, PPC gyveno 3 prieglobsčio gavėjai, 95 prieglobsčio prašytojai ir 3 į LR perkelti asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 391 asmuo (iš jų – 221 prieglobsčio gavėjas).

 • 2020 m. gegužės mėn. duomenimis, PPC gyveno 14 prieglobsčio gavėjų, 93 prieglobsčio prašytojai ir 2 į LR perkelti asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 391 asmuo (iš jų – 225 prieglobsčio gavėjai).

 • 2020 m. balandžio mėn. duomenimis, PPC gyveno 5 prieglobsčio gavėjai, 102 prieglobsčio prašytojai ir 2 į LR perkelti asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 390 asmenų (iš jų – 221 prieglobsčio gavėjas).

 • 2020 m. kovo mėn. duomenimis, PPC gyveno 5 prieglobsčio gavėjai, 115 prieglobsčio prašytojų ir 2 į LR perkelti asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 396 asmenys (iš jų – 226 prieglobsčio gavėjai).

 • 2020 m. vasario mėn. duomenimis, PPC gyveno 4 prieglobsčio gavėjai, 135 prieglobsčio prašytojai ir 1 į LR perkeltas asmuo. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 398 asmenys (iš jų – 227 prieglobsčio gavėjai).

 • 2020 m. sausio mėn. duomenimis, PPC gyveno 4 prieglobsčio gavėjai, 146 prieglobsčio prašytojai ir 1 į LR perkeltas asmuo.  Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 447 asmenys (iš jų – 275 prieglobsčio gavėjai).

2019 m.

 • 2019 gruodžio mėn. duomenimis, PPC gyveno 0 prieglobsčio gavėjų, 133 prieglobsčio prašytojai ir 1 į LR perkeltas asmuo. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 375 asmenys (iš jų – 185 prieglobsčio gavėjai).

 • 2019 m. lapkričio mėn. duomenimis, PPC gyveno 5 prieglobsčio gavėjai, 137 prieglobsčio prašytojai ir 3 į LR perkelti asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 382 asmenys (iš jų – 192 prieglobsčio gavėjai).

 • 2019 m. spalio mėn. duomenimis, PPC gyveno 14 prieglobsčių gavėjų, 133 prieglobsčio prašytojai ir 0 į LR perkeltų asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 363 asmenys (iš jų – 174 prieglobsčio gavėjai).

 • 2019 m. rugsėjo mėn.duomenimis, PPC gyveno 11 prieglobsčio gavėjų, 108 prieglobsčio prašytojai ir 0 į LR perkeltų asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 386 asmenys (iš jų – 178 prieglobsčio gavėjai).

 • 2019 m. rugpjūčio mėn. duomenimis, PPC gyveno 28 prieglobsčio gavėjai, 76 prieglobsčio prašytojai ir 0 į LR perkeltų asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 384 asmenys (iš jų – 170 prieglobsčio gavėjų).

 • 2019 m. birželio mėn. duomenimis, PPC gyveno 20 prieglobsčio gavėjų, 66 prieglobsčio prašytojai ir 0 į LR perkeltų asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 364 asmenys (iš jų – 160 prieglobsčio gavėjų).

 • 2019 m. gegužės mėn. duomenimis, PPC gyveno 24 prieglobsčio gavėjai, 57 prieglobsčio prašytojai ir 0 į LR perkeltų asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 377 asmenys (iš jų – 162 prieglobsčio gavėjai).

 • 2019 m. balandžio mėn. duomenimis, PPC gyveno 15 prieglobsčio gavėjų, 73 prieglobsčio prašytojai ir 0 į LR perkeltų asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 377 asmenys (iš jų – 154 prieglobsčio gavėjai).

 • 2019 m. kovo mėn. duomenimis, PPC gyveno 14 prieglobsčio gavėjų, 82 prieglobsčio prašytojai ir 0 į LR perkeltų asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 361 asmenys (iš jų – 138 prieglobsčio gavėjai).

 • 2019 m. vasario mėn. duomenimis, PPC gyveno 11 prieglobsčio gavėjų, 105 prieglobsčio prašytojai ir 6 į LR perkelti asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 379 asmenys (iš jų – 146 prieglobsčio gavėjai).

 • 2019 m. sausio mėn. duomenimis, PPC gyveno 23 prieglobčio gavėjai, 111 prieglobsčio prašytojas ir 0 į LR perkeltų asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį integracijos programoje savivaldybėse iš viso dalyvavo 373 asmenys (iš jų – 149 prieglobsčio gavėjai).