Seimo kontrolierių įstaiga | Ataskaita dėl laikino užsieniečių apgyvendinimo

LR Seimo kontrolierių įstaigos vadovas pateikė ataskaitą dėl žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo užsieniečių laikino apgyvendinimo vietose.

Vyriausybės vadovė Ingrida Šimonytė raginama atkreipti dėmesį į ataskaitoje konstatuotus pažeidimus ir imtis priemonių, kad užsieniečių priėmimas atitiktų ne tik Lietuvos sienos apsaugai keliamus uždavinius, bet ir Europos bei tarptautinę teisę, ypač – Europos žmogaus teisių konvenciją ir 1951 metų Konvenciją dėl pabėgėlių statuso.

Daugiau informacijos: čia

Pilna ataskaita: čia

SHARE