Prašymus dėl nedarbingumo pažymėjimo teikti leidžiama iki paskutinės izoliacijos dienos

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad prašymus dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo leidžiama teikti iki paskutinės paskirtos izoliacijos dienos.

Pranešime siekiama atkreipti gyventojų, besiizoliuojančių po sąlyčio su Covid-19 apsikrėtusiais šeimos nariais (ar kitais kartu gyvenančiais asmenimis) dėmesį. Šiuo metu jiems priskirtos izoliacijos terminas yra 7 dienos nuo teigiamo koronavirusu susirgusio žmogaus PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo rezultato patvirtinimo momento. Atsižvelgdamas į šias taisykles, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina gyventojus neskubėti teikti prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo, nes tai padaryti tą pačią, kai susirgęs šeimos narys (ar kitas kartu gyvenantys asmuo) gauna teigiamą koronaviruso tyrimo rezultatą, nėra būtina.

Drauge primenama, kad prašymai gali būti teikiami tik tada, kai:

  1. Koronavirusu apsikrėtęs žmogus gavo teigiamą PGR tyrimo rezultatą ir pranešė apie tai užpildydamas „Asmenų, kuriems patvirtinta Covid-19 liga, anketą“, kurioje nurodė informaciją apie kartu gyvenančius asmenis.
  2. Drauge su koronavirusu apsikrėtusiu žmogumi gyvenantys asmenys gavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro SMS žinutę.
  3. Drauge su koronavirusu užsikrėtusiu žmogumi gyvenantys asmenys, kuriems priskirta izoliacija ir dėl to priklauso teisė gauti nedarbingumo pažymėjimą, užpildė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro SMS žinutėje pateiktą anketą.

SVARBU: pagal nustatytus reikalavimus sprendimą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priima per 3 darbo dienas nuo prašymo ir kitų dokumentų užregistravimo – o ne pateikimo! – dienos:

  • jei prašymas pateikiamas darbo dienos valandų metų, jis užregistruojamas tą pačią dieną, o 3 dienų terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną.
  • jei prašymas pateikiamas po darbo dienos valandų (ar poilsio arba šventės dieną), jis užregistruojamas po jos einančią darbo dieną, o 3 dienų terminas pradedamas skaičiuoti dar kitą darbo dieną.
SHARE