Seimo kontrolierių įstaiga | Ataskaita apie priėmimo sąlygas Kybartų užsieniečių registracijos centre

Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą „Dėl užsieniečių žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo Valstybės sienos apsaugos tarnynos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Kybartų Užsieniečių registracijos centre”.

Atsižvelgdama į apsilankymų Kybartų Užsieniečių registracijos centre atliktus patikrinimus, Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė dokumente apibendrina, kad užsieniečių priėmimo sąlygos minėtame centre prilygsta nežmoniškam ar žeminančiam žmogaus orumą elgesiui (pagal Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą).

Taip pat ataskaitoje pažymima, kad Kybartų Užsieniečių registracijos centre apgyvendintiems užsieniečiams taikomų faktinių apribojimų pobūdis ir laipsnis prilygsta sulaikymo požymiams.

* * *

Seimo kontrolierės bei Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro tarnautojų vizitai Kybartų Užsieniečių registracijos centre buvo vykdomi 2021 m. gruodžio 14–16 d., gruodžio 22–23 d. bei 2022 m. sausio 12 d.

Su pilna ataskaita susipažinti galite: čia

SHARE