Karo pabėgėliai iš Ukrainos galės kreiptis dėl socialinės paramos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad laikinąją apsaugą gavę nuo karo Ukrainoje bėgantys žmonės Lietuvoje galės kreiptis dėl socialinės paramos.

Karo pabėgėliai galės gauti įvairias socialines išmokas bei paslaugas, tarp kurių:

  • išmokos vaikams
  • parama įsikūrimui
  • būsto nuomos mokesčio kompensacijos
  • kompensacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo išlaidoms
  • šalpos pensijos
  • slaugos ir priežiūros išlaidų kompensacijos
  • socialinė pašalpa
  • būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos

Daugiau informacijos – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime.

SHARE