Naujas projektas | SCOBO

Projekto pavadinimas | „SCOBO“

Vykdytojas | Diversity Development Group

Partneriai |

Lietuvos Raudonasis Kryžius

Lietuvos Įvairovės chartija

KUN Centre for Equality and Diversity (Norvegija)

Finansavimo šaltinis | EEE finansinių mechanizmų remiama „Aktyvių piliečių fondo” programa

Laikotarpis | Projektas įgyvendinamas 2020 m. lapkričio – 2022 m. balandžio mėn.

Santrauka | 

Pagrindinis projekto tikslas – aktyviai veikianti darbo paieškos platforma, jungianti darbuotojų ieškančias Lietuvoje registruotas įmones ir Lietuvoje gyvenančius, tačiau lietuviškai nešnekančius užsieniečius, šalyje ieškančius darbo. Platformoje įdiegti įrankiai leidžia rasti ir pasidalinti laisvomis darbo pozicijomis, kurioms atlikti nereikalinga lietuvių kalba.

Projekto metu sukurta internetinė svetainė ir mobilioji programėlė veikia penkiomis – lietuvių, anglų, rusų, ukrainiečių ir arabų – kalbomis.

Papildoma informacija

Internetinė svetainė

Facebook

LinkedIn

SHARE