Išplatinta antroji projekto NIEM ataskaita, lyginanti pabėgėlių integracijos rodiklius 14 ES valstybių

Tarptautinio projekto Nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas (angl. NIEM: National Integration Evaluation Mechanism) koordinatoriai išplatino antrąją ataskaitą, kurioje pristatoma 14 projekte dalyvaujančių šalių (tarp jų – ir Lietuvos) lyginamoji analizė. Ataskaitoje, kurioje apžvelgiamas 2019-2021 m. laikotarpis, pritaikytas Nacionalinio integracijos vertinimo mechanizmo modelis, skirtas ištirti, kaip Europos Sąjungos valstybėms sekasi užtikrinti tarptautinę apsaugą gavusių asmenų integraciją.

Dokumente išanalizuoti duomenys atskleidžia, kad:

  • Palyginus su ankstesniu įvertinimu – 2020 m. atlikta 2017-2019 m. laikotarpio analize – keturiolikoje ištirtų šalių užfiksuotas nežymus arba visai neįvykęs progresas. Daugelyje šalių atsispindėjo prastėjantys rodikliai, ypač leidimų gyventi išdavimo, apgyvendimo ir socialinės apsaugos srityse. Antra vertus, tokiose srityse kaip pilietybė, bendradarbiavimas, šeimos susijungimas, kalbos mokymasis ir socialinė orientacija užfiksuotas nežymus pagerėjimas.
  • Nepaisant įstatymuose užfiksuotų nuostatų, visose išanalizuotose šalyse trūksta aktyvios politikos, remiančios integraciją, skirtingus sektorius apimančio koordinavimo bei vyriausybių paramos pilietinės visuomenės ir vietos valdžios atstovams.
  • Koronaviruso protrūkio akivaizdoje šalys, plėtojančios įtraukią integracijos politiką, sėkmingiau sumažino COVID-19 pandemijos žalą jose gyvenantiems pabėgėliams.
  • Daugiausia dėl Rusijos invazijos 2022 m. vasarį iš Ukrainos bėgančių žmonių priimančios šalys yra prastai pasirengusios užtikrinti sėkmingą ilgalaikės integracijos politikos įgyvendinimą.

Su pilna ataskaita galite susipažinti: čia

Su pirmąja – 2020 m. išplatinta – ataskaita galite susipažinti: čia

Už projekto veiklų įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga nevyriausybinė organizacija Diversity Development Group.

SHARE