TMO ataskaita | Migracija ir DVT: pažangos matavimas

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – angl. International Organization for Migration (IOM) – išplatino ataskaita „Migracija ir DVT: pažangos matavimas”.

Dokumente per Darnaus vystymosi tikslų (DVT) prizmę tyrinėjamos naujausių rodiklių pagrindu identifikuotos migracijos tendencijos, o taip pat – nagrinėjama Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 m. įtaka migracijos duomenims.

Su pilna ataskaita susipažinti galite: čia

Daugiau informacijos apie JT Darnaus vystymosi tikslus ir rodiklius prieinama: čia

SHARE