Statistika

1997 – 2021 m. Lietuvos Respublika (toliau – LR) pabėgėlio statusą suteikė 1416 užsieniečiams, o papildomą apsaugą – 3923 užsieniečių. 2021 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 443 užsieniečiams, o papildoma apsauga – 8 užsieniečiams.

Palyginimui:

  • 2020 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 80 užsieniečių, o papildoma apsauga – 1 užsieniečiui.
  • 2019 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 79 užsieniečiams, o papildoma apsauga – 13 užsieniečių.
  • 2018 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 136 užsieniečiams, o papildoma apsauga – 18 užsieniečių.

Iš viso 2021 m. pateiktas 4259 prašymai dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo. Iš 4214 pirmą kartą teikiamų prašymų daugiausia jų pateikė Irako (2479), Afganistano (295) ir Baltarusijos (258) piliečiai. Per šį laikotarpį prieglobstis (pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga) iš viso suteiktas 192 Afganistano, 126 Baltarusijos, 68 Sirijos, 29 Eritrėjos, 13 Rusijos, 7 Irako, 7 Tadžikistano, 3 Azerbaidžano, 3 Turkijos, 1 Jemeno, 1 Kinijos ir 1 Libano piliečiui. 

2021 m. atmesti 2768 prieglobsčio prašymai. Dar 532 prašymų nagrinėjimas nutrauktas.

Per 2022 m. I pusmetį prašymą suteikti prieglobstį LR pateikė 606 užsieniečiai. Per šį laikotarpį pabėgėlio statusas suteiktas 136, papildoma apsauga – 9, o laikinoji apsauga – 50167 užsieniečiams. 

2021 m. kitų Europos Sąjungos valstybių prašymų LR perėmė 390 (daugiausia – 250 – iš Vokietijos) prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimą. Iš kitų ES valstybių į LR perkelti 212 užsieniečių (2 Afganistano, 2 Eritrėjos / Pietų Sudano, 17 Eritrėjos ir 179 Afganistano / Tadžikistano piliečiai).

2021 m. socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre iš viso dalyvavo 2078 užsieniečiai, daugiausia (1220) – Irako piliečiai. Tais pačiais metais socialinės integracijos programoje savivaldybėse dalyvavo 482 užsieniečiai, daugiausia (220) – iš Afganistano.

Praėjusiais metais galimybe dirbti tol, kol nagrinėjamas jų prašymas suteikti prieglobstį, pasinaudojo 53 užsieniečiai (daugiausiai – Baltarusijos piliečiai).

Šaltiniai:

SHARE