Naujas projektas | Dialogo tarp pabėgėlių bendruomenių ir Pabėgėlių tarybos Lietuvoje užmezgimas

Projekto pavadinimas | Dialogo tarp pabėgėlių bendruomenių ir Pabėgėlių tarybos Lietuvoje užmezgimas“ (angl. „Establishing the dialogue with refugee communities in Lithuania through Lithuanian Refugee Council“)

Vykdytojas | Pabėgėlių taryba Lietuvoje

Finansavimo šaltinis | JT pabėgėlių agentūra

Laikotarpis | Projektas įgyvendinamas 2022 m. rugpjūčio – gruodžio mėn.

Santrauka | Pagrindinis projekto tikslas – Pabėgėlių tarybos Lietuvoje pagrindu sukurti pastovią pabėgėlius atstovaujančią platformą.

Tarp 2022 m. rugpjūčio ir gruodžio numatyta suorganizuoti penkis Pabėgėlių tarybos narių susitikimus, kurių metu bus keliami klausimai apie aktualias temas, susijusias su Lietuvoje esančių pabėgėlių integracija ir sprendimų šiuo metu aktualioms problemoms paieškomis. Atsižvegiant į 2021 m. susiklosčiusią situaciją (pirmiausia susijusią su smarkiai išaugusius per Baltarusijos-Lietuvos sieną į šalį atvykstančių migrantų srautais), o taip pat – į Lietuvą persikėlus nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms, penkių suplanuotų susitikimų metu tikimasi užmegzti glaudesnį dialogą su šalies pabėgėlių bendruomenėmis. Projekto metu tikimasi pristatyti pastoviai veikiančią platformą, tinkamą organizuoti Pabėgėlių tarybos susitikimus bei nuosekliai atstovauti Lietuvoje besikuriančių pabėgėlių bendruomenes.

Papildoma informacija | Facebook ir internetinė svetainė

SHARE