EMN studija | Moterų migrančių integracija

Europos migracijos tinklas (angl. European Migration Network, EMN) išplatino studiją Moterų migrančių integracija. Dokumente analizuojamos tinklo valstybių narių praktikos ir politinės priemonės, skirtos užtikrinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos Integracijos ir įtraukties plano tikslus.

Studijos rezultatai atskleidžia, kad, nors dauguma ES valstybių narių praktikuoja integracijai skatinti skirtą politiką, tik kelios šalys savo nacionalinėje politikoje specifiškai atkreipia dėmesį į moteris. Dokumento autoriai taip pat nurodo, kad daugumoje Bendrijos valstybių moterų migrančių integracija šiuo metu nelaikoma nacionalinės politikos prioritetu.

Su pilna studija susipažinti galima: čia

Svarbiausios dokumento išvados taip pat prieinamos:

 

SHARE