Tyrimo ataskaita | Su migrantais susijusių duomenų rinkimo, analizė ir viešinimas Lietuvoje

Projekto Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams koordinatoriai pristatė tyrimo „Su migrantais susijusių duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo Lietuvoje apžvalga” ataskaitą.

Siekiant apžvelgti duomenų, susijusių su šalyje teisėtai gyvenančių užsienio šalių piliečių populiacija ir integracija, rinkimo, analizės ir viešinimo situaciją Lietuvoje, tyrimo ataskaitoje pateikiami ir įvertinami įvairūs su migracija bei migrantų integracija susiję duomenų šaltiniai, taip pat – nagrinėjamos su minėtais duomenimis susijusios problemos, iššūkiai ir galimybės.  

Šešiose Lietuvos savivaldybėse įgyvendinamą projektą koordinuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Su pilna ataskaita susipažinti galite: čia

Daugiau informacijos ir ataskaitos pristatymo renginio metu naudotos skaidrės: čia

SHARE