Visuomenės nuostatų tyrimo ir žiniasklaidos stebėsenos rezultatai | 2022

2022 m. lapkričio 16 d. nevyriausybinė organizacija Diversity Development GroupLietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyrius ir programa Media4change surengė Tarptautinės tolerancijos dienai paminėti skirtą virtualų renginį, kurio metu pristatyti 2022 m. atliktų Lietuvos gyventojų nuostatų etninių ir religinių grupių atžvilgiu tyrimo bei žiniasklaidos stebėsenos rezultatai.

Duomenys atskleidžia, kad šiais metais sumažėjo socialinė distancija pabėgėlių grupės atžvilgiu (kaimynystėje su pabėgėliais nenorėtų gyventi 27 proc., dirbti vienoje darbovietėje – 14 proc., pabėgėliams nuomoti būsto – 33 proc. respondentų). Nepaisant to, išlieka požiūris, kad pabėgėliai gali daryti labiau neigiamą nei teigiamą įtaką visuomenei ir valstybei (pvz. nuostatų, kad pabėgėliai gali padidinti nusikalstamumo lygį Lietuvoje laikosi 83 proc. respondentų, sukelti socialinius neramumus – 81 proc., praturtina Lietuvos kultūrinį gyvenimą – 22 proc.).

2022 m. šalyje padaugėjo gyventojų, pritariančių integracijos priemonių taikymui Lietuvoje gyvenantiems ir į šalį atvykstantiems pabėgėliams (pvz. vaikų švietimo organizavimui pritarė 80 proc., lietuvių kalbos kursų organizavimui – 75 proc., nemokamų teisinių konsultacijų organizavimui – 60 proc. respondentų).

Pagrindinis informacijos šaltinis apie įvairias pabėgėlių ir migrantų grupes išlieka žiniasklaida, išskyrus karo pabėgėlius iš Ukrainos, su kuriais asmeninį kontaktą turėję („esu matęs, sutikęs“) įvardijo 37 proc. respondentų.

Duomenis analizavę tyrėjai daro prielaidą, kad nuostatų kaitai įtakos turėjo Rusijos sukeltas karas Ukrainoje. Apie 65 proc. apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų pažymėjo, kad jų požiūris į Lietuvoje gyvenančius ukrainiečius per pastaruosius penkerius metus „labai pagerėjo” / „greičiau pagerėjo nei pablogėjo”, tuo tarpu apie 75 proc. respondentų įvardijo, kad jų požiūris į Lietuvoje gyvenančius rusus per pastaruosius penkerius metus „labai blogėjo” / „greičiau pablogėjo nei pagerėjo”. Panašios tendencijos, kai rusų etninė grupė vertinama nepalankiai, buvo pastebimas 2014 m. įgyvendintoje apklausoje, kuomet daugiau nei trečdalis gyventojų teigė, kad jų požiūris į rusų etninę grupę „labai pablogėjo”. Tokios 2014 m. užfiksuotos nuostatos galėjo būti susijusios su konfliktu tarp Rusijos ir Ukrainos (Krymo aneksija).

* * *

Kviečiame susipažinti su pilnais pranešimais:

Visuomenės nuostatos etninių ir religinių grupių atžvilgiu 2022 m.

Giedrė Blažytė – migracijos sociologė | Diversity Development Group, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas

Skaidrės: čia

Žiniasklaidos stebėsenos rezultatai 2022 m. 

Neringa Jurčiukonytė – steigėja ir direktorė | Media4change

Skaidrės: čia

* * *

Diversity Development Group YouTube paskyroje taip pat galima rasti pilną renginio įrašą.

Daugiau informacijos: čia

SHARE