Jogaila Vaitekaitis | Neapykantos piramidė – ar kopiame aukštyn?

„Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste neįmanoma likti abejingu, tačiau sunku racionalizuoti viešame diskurse vis dažniau pasigirstančius raginimus uždaryti rusakalbes mokyklas ir darželius bei atšaukti rusų, kaip antros užsienio kalbos pasirinkimą mokykloje.

Lietuvoje mokymąsi gimtąja kalba garantuoja įstatymas, tautinės mažumos gali puoselėti savo kultūrą, išpažinti religiją, mokyti vaikus gimtąja kalba. Daugiausia šia teise naudojasi lenkų ir rusų etninės grupės. Ar siūlymas palaipsniui mažinti ugdymąsi gimtąja kalba įtrauks kitas tautines mažumas? Ar bus išskirta tik viena – rusų etninė grupė? Lieka spėlioti, tačiau čia verta pabrėžti, jog viešas kvietimas bet kokioms žmonių grupėms apriboti teises (diskriminuoti) yra traktuotinas kaip neapykantos kurstymas.”

Daugiau šia tema – nevyriausybinės organizacijos Diversity Development Group darnaus vystymosi švietimo eksperto Jogailos Vaitekaičio straipsnyje „Neapykantos piramidė – ar kopiame aukštyn?”.

* * *

Tekstas parengtas įgyvendinant LR Teisingumo ministerijos finansuojamą projektą
„Tarpbendruomeninis supratimas ir saviraiška be neapykantos”. Projektą vykdo Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Trans Autonomija ir Diversity Development Group.

SHARE