Šeštadienis, vasario 29, 2020

Naujienos

Migracijos metrastis

Dėl nelegalios migracijos kriterijų

2018 m. kovo 2 d. įsigaliojo Migracijos departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio...

„Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metododologija ir ataskaita“

Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos parengė leidinį "Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metodologija ir ataskaita" Šiame leidinyje pateikiama Socialinės apsaugos ir...
Migracija kitaip

Studijas baigę užsieniečiai galėtų laikinai likti gyventi Lietuvoje

Vyriausybės posėdyje pritarta Vidaus reikalų ministerijos siūlomoms įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisoms. Jomis būtų praplėstos galimybės gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje – studijas...

Visuomenė jau renka įsimintiniausias metų žmogaus teisių iniciatyvas

Nuo kovo 1 d. prasideda balsavimas, kurio metu Lietuvos gyventojai išrinks iniciatyvas, labiausiai nusipelniusias gauti Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus. Žmonės ir jų projektai už...
Spaudos publikacijos

Paskelbtos „Erasmus+“ KA2 paraiškos švietimo ir mokymo srityje

Informuojame, kad jau paskelbtos "Erasmus+" 2018 m. kvietimo švietimo ir mokymo srities 2 pagrindinio veiksmo paraiškų formos. Paraiškų pateikimo terminas 2018 m. kovo 21 d.,...
Spaudos publikacijos

Prašymų dėl nacionalinės vizos priėmimas Migracijos departamente

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 26 d. užsieniečiai prašymus dėl nacionalinės vizos išdavimo Migracijos departamente (pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 10.00 val.)...
Spaudos publikacijos

Atskleista dar viena piktnaudžiavimo imigracijos galimybėmis schema

Migracijos departamentas 2017 metais atskleidė didelio masto siekimo piktnaudžiauti migracijos procedūromis schemą. Trečiųjų šalių piliečiai teikdavo prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tuo...
Migracija kitaip

Pasaulinis susitarimas dėl saugios, sklandžios ir teisėtos migracijos

2018 m. gruodžio mėnesį valstybių ir vyriausybių vadovai bei jų įgaliotiniai priėmė Pasaulinio susitarimo dėl saugios, sklandžios ir reguliarios migracijos projektą. Projekte įtvirtinti bendras problemos...

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS PARAMOS FONDAS REGIONINIAM BENDRADARBIAVIMUI

Tarptautinis bendradarbiavimas yra pagrindinys veiksnys, padedantys rasti bendrus Europos iššūkių sprendimus. Atsižvelgdamos į tai paramą teikiančios Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Norvegijos paramos fondo...
Migracija kitaip

Penkios didžiausios migracijos problemos, kurioms spręsti turi būti imamasi veiksmų nedelsiant

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra tvirtina, kad nepaisant sumažėjusių prieglobsčio prašytojų srauto Europoje, migracijos problema išlieka kaip itin aktuali. „Apžvelgiant pastarųjų dviejų metų situaciją, išskiramos...