2021-10-21
Pradžia Tarptautiniai

Tarptautiniai

UNHCR metinė ataskaita

Išplatinta metinė UNHCR pasaulinių tendencijų ataskaita

JT pabėgėlių agentūra (UNHCR) paskelbė metinę pasaulinių tendencijų ataskaitą. Dokumentas patvirtina, kad praėjusiais metais namus nesavanoriškai palikti turėjo daugiau nei 1 proc. žmonijos populiacijos. 2020...
EMN report 2020

Europos Migracijos Tinklas (EMN): metinė ataskaita

Europos Migracijos Tinklas (EMN) pristatė metinę migracijos ir prieglobsčio ataskaitą. Dokumento išvados atskleidžia, kad Covid-19 viruso pandemija reikšmingai paveikė su trečiųjų šalių piliečių migracija Europos...
Children in Migration

EMN ataskaita: vaikų apsauga migracijos metu

Europos Migracijos Tinklas (angl. European Migration Network, EMN) išplatino ataskaitą, kurioje apžvelgiami 2019 m. pasiekti rezultatai įgyvendinant 2017 m. Europos Komisijos Komunikatą dėl vaikų...
Covid impact on return

EMN ir EBPO informacinis pranešimas apie Covid-19 pandemijos įtaką užsieniečių grąžinimo procesams

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl Covid-19...
RESC migracijos studija

Atsako į Europos migracijos krizę ir migracijos politikos pokyčių ES bei Lietuvoje 2015-2020 m....

Rytų Europos studijų centras išplatino studiją „Atsako į Europos migracijos krizę ir migracijos politikos pokyčių ES bei Lietuvoje 2015-2020 m. apžvalga”. Dokumente pristatoma ES atsako...
Seasonal workers from third countries

EMN studija: sezoninių darbuotojų pritraukimas ir apsauga ES ir Jungtinėje Karalystėje

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) išplatino studiją apie sezoninių darbuotojų pritraukimą ir apsaugą Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje. Apžvalgos rezultatai atskleidžia,...
Remittances

EMN ir EBPO informacinis pranešimas dėl Covid-19 pandemijos poveikio piniginėms perlaidoms

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl Covid-19...
Nordic migration

„Nortregio” ataskaita: „Socialinė įtrauktis Šiaurės miestuose: kliūčių įveikimas per politiką ir planavimą”

„Nortregio” išplatino ataskaitą „Socialinė įtrauktis Šiaurės miestuose: kliūčių įveikimas per politiką ir planavimą”. Studijoje analizuojama, kuo išsiskiria Šiaurės šalių miestai, tradiciškai demonstruojantys žemus socialinės atskirties...
Labour migration OECD

Išplatintas EBPO leidinys „Tarptautinės migracijos perspektyva: 2020 m.” 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) išplatino leidinį „Tarptautinės migracijos perspektyva: 2020 m.” Apžvalgoje analizuojama migracijos krypčių ir jas lydinčios politikos EBPO šalyse dinamika bei...
Labour migration

EMN ir EBPO informacinis pranešimas dėl darbo migracijos svarbiausiuose sektoriuose išlaikymo pandemijos metu

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl darbo...