2021-04-20
Pradžia Tarptautiniai

Tarptautiniai

Children in Migration

EMN ataskaita: vaikų apsauga migracijos metu

Europos Migracijos Tinklas (angl. European Migration Network, EMN) išplatino ataskaitą, kurioje apžvelgiami 2019 m. pasiekti rezultatai įgyvendinant 2017 m. Europos Komisijos Komunikatą dėl vaikų...
Covid impact on return

EMN ir EBPO informacinis pranešimas apie Covid-19 pandemijos įtaką užsieniečių grąžinimo procesams

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl Covid-19...
RESC migracijos studija

Atsako į Europos migracijos krizę ir migracijos politikos pokyčių ES bei Lietuvoje 2015-2020 m....

Rytų Europos studijų centras išplatino studiją „Atsako į Europos migracijos krizę ir migracijos politikos pokyčių ES bei Lietuvoje 2015-2020 m. apžvalga”. Dokumente pristatoma ES atsako...
Seasonal workers from third countries

EMN studija: sezoninių darbuotojų pritraukimas ir apsauga ES ir Jungtinėje Karalystėje

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) išplatino studiją apie sezoninių darbuotojų pritraukimą ir apsaugą Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje. Apžvalgos rezultatai atskleidžia,...
Remittances

EMN ir EBPO informacinis pranešimas dėl Covid-19 pandemijos poveikio piniginėms perlaidoms

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl Covid-19...
Nordic migration

„Nortregio” ataskaita: „Socialinė įtrauktis Šiaurės miestuose: kliūčių įveikimas per politiką ir planavimą”

„Nortregio” išplatino ataskaitą „Socialinė įtrauktis Šiaurės miestuose: kliūčių įveikimas per politiką ir planavimą”. Studijoje analizuojama, kuo išsiskiria Šiaurės šalių miestai, tradiciškai demonstruojantys žemus socialinės atskirties...
Labour migration OECD

Išplatintas EBPO leidinys „Tarptautinės migracijos perspektyva: 2020 m.” 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) išplatino leidinį „Tarptautinės migracijos perspektyva: 2020 m.” Apžvalgoje analizuojama migracijos krypčių ir jas lydinčios politikos EBPO šalyse dinamika bei...
Labour migration

EMN ir EBPO informacinis pranešimas dėl darbo migracijos svarbiausiuose sektoriuose išlaikymo pandemijos metu

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network, EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) išplatino bendrą informacinį pranešimą dėl darbo...
Youth integration

FRA ataskaita apie jaunų pabėgėlių integraciją Europos Sąjungoje

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (European Union Fundamental Rights Agency, FRA) išplatino 2019 m. apžvelgiančią ataskaitą apie jaunų pabėgėlių integravimą Europos Sąjungoje. Dokumentas komentuoja interviu...
Border procedures

EASO ataskaita dėl ES+ valstybių pasienyje galiojančios prieglobsčio prašymų teikimo tvarkos

Europos prieglobsčio paramos biuras (European Asylum Support Office, EASO) išplatino ataskaitą dėl ES+ valstybių pasienyje galiojančios prieglobsčio prašymų teikimo tvarkos. „Pasienio tvarka” apima prašymų suteikti...