Šeštadienis, 6 birželio, 2020
Pradžia Gerosios praktikos

Gerosios praktikos

MPI: nauji valdymo modeliai miestuose – geresnei migrantų integracijai

Migracijos politikos institutas (Migration Policy Institute, MPI) išplatino ataskaitą, kurioje analizuoja, kaip migracija keičia Europos miestus ir skatina inovatyvius valdymo sprendimus gyventojų integracijai stiprinti. Dokumente...

Pabėgėlių moterų, patyrusių smurtą dėl lyties, konsultavimo modelis

Projektu „Co-creating a counseling method for refugee women GBV victims” siekiama geriau suprasti pabėgėlių moterų, patirusių smurtą dėl lyties problemas ir poreikius. Projekto rėmuose paruoštas...

MMN Gerųjų praktikų vadovas

Viduržemio jūros regiono migracijos tinklas (org. Mediterranean Migration Network (MMN)) išleido ketvirtąjį gerųjų praktikų vadovą, kuris apima tinklui priklausančių organizacijų gerąsias praktikas, įgyvendinamas nacionaliniame...

Migrantų švietimas ir bendruomenės įtraukimas: gerosios praktikos pavyzdžiai

Tinklo „SIRIUS“ politikos santraukoje apžvelgiamos dabartinės priemonės, skatinančios migrantų studentų integraciją visoje Europoje, ypač tos praktikos ir vyriausybės remiami projektai, kuriuose dalyvauja šeima ir...

Europos gerosios praktikos pavyzdžiai, susiję su migracijos ir vystymosi iniciatyvomis, ypatingą dėmesį skiriant diasporos...

Europos gerosios patirties pavyzdžių tyrimas – tai atsakas į būtinybę mokytis ir gerinti migracijos ir vystymosi sritis, jungiančias Europą su besivystančiomis šalimis. Tyrime pristatomi...

Migrantų socialinės integracijos per sportą gerosios praktikos identifikavimas

Šis neseniai atliktas tyrimas apžvelgia su sportu susijusius projektus ir intervencijas, skirtas migrantų socialinei integracijai. Tyrime pristatoma daugiau nei 60 pavyzdžių ir daroma išvada,...

Kad integracija veiktų: pabėgėliai ir kiti, kuriems reikalinga apsauga

EBPO leidinių serijoje „Kad integracija veiktų“ apžvelgiamos esminės pamokos iš EBPO darbo integracijos srityje, ypač iš valstybių apžvalgos serijos „Darbai imigrantams“. Šios serijos tikslas...

Migrantų integracija Europos Sąjungoje: ES migracijos politikos pamokos ir pasekmės

Šioje publikacijoje nagrinėjami specifiniai imigracijos aspektai ir galimas imigrantų grupių integracijos poveikis šalių pajamoms. Tinkamai analizuojant duomenis, šiuo tyrimu siekiama apibūdinti imigracijos reiškinį ES,...

Antverpenas (Belgija): naujų pabėgėlių įtraukimas į vietinę rinką

Pabėgėlių įdarbinimo programa prikėlė senovinius tekstilės menus, padėdama pagrindą smulkiojo verslo sėkmei. Ši vietinė socialinė ekonominė veikla, padedanti sėkmingai integruoti „paslėptus“ imigrantų grupės įgūdžius...

Kanada rodo Europos Sąjungai Sirijos pabėgėlių integracijos pavyzdį

David Manicom, Kanados imigracijos, pabėgėlių ir pilietybės asocijuotasis viceministras, paaiškina, kaip jo šaliai pavyko išspręsti pabėgėlių krizę, kuriant nuolatines struktūras ir institucijas. Manicom pabrėžė,...