2020 rugpjūčio 04 Antradienis
Pradžia Gerosios praktikos

Gerosios praktikos

Prekyba zmonemis

FRA: praktinis gidas dėl išorinių ES sausumos sienų kontrolės

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) išplatino praktinį gidą, kuriame apibendrintos rekomendacijos dėl išorinių Bendrijos sausumos sienų kontrolės...

NAME tarptautinė ataskaita: moterys imigrantės Europoje

Projektas „New Action for Migrant Women (NAME)” kviečia susipažinti su tarptautine ataskaita, skirta apžvelgti Europos moterų imigrančių statusą ir gerąsias integracijos patirtis. Tarp penkių dokumente...

Europos Taryba: gerosios nelydimų nepilnamečių susijungimo su šeimomis praktikos

Europos Taryba išplatino praktinį gidą, apžvelgiantį gerąsias migrantų ir pabėgėlių vaikų susijungimo su savo šeimomis praktikas bei standartus. Vadovas pirmiausia, nors neišskirtinai, sudarytas įstatymų leidėjams...

MPI: nauji miestų valdymo modeliai – geresnei migrantų integracijai

Migracijos politikos institutas (Migration Policy Institute, MPI) išplatino ataskaitą, kurioje analizuoja, kaip migracija keičia Europos miestus ir skatina inovatyvius valdymo sprendimus gyventojų integracijai stiprinti. Dokumente...

Pabėgėlių moterų, patyrusių smurtą dėl lyties, konsultavimo modelis

Projektu „Co-creating a counseling method for refugee women GBV victims” siekiama geriau suprasti pabėgėlių moterų, patirusių smurtą dėl lyties problemas ir poreikius. Projekto rėmuose paruoštas...

MMN Gerųjų praktikų vadovas

Viduržemio jūros regiono migracijos tinklas (org. Mediterranean Migration Network (MMN)) išleido ketvirtąjį gerųjų praktikų vadovą, kuris apima tinklui priklausančių organizacijų gerąsias praktikas, įgyvendinamas nacionaliniame...

Migrantų švietimas ir bendruomenės įtraukimas: gerosios praktikos pavyzdžiai

Tinklo „SIRIUS“ politikos santraukoje apžvelgiamos dabartinės priemonės, skatinančios migrantų studentų integraciją visoje Europoje, ypač tos praktikos ir vyriausybės remiami projektai, kuriuose dalyvauja šeima ir...

Europos gerosios praktikos pavyzdžiai, susiję su migracijos ir vystymosi iniciatyvomis, ypatingą dėmesį skiriant diasporos...

Europos gerosios patirties pavyzdžių tyrimas – tai atsakas į būtinybę mokytis ir gerinti migracijos ir vystymosi sritis, jungiančias Europą su besivystančiomis šalimis. Tyrime pristatomi...

Migrantų socialinės integracijos per sportą gerosios praktikos identifikavimas

Šis neseniai atliktas tyrimas apžvelgia su sportu susijusius projektus ir intervencijas, skirtas migrantų socialinei integracijai. Tyrime pristatoma daugiau nei 60 pavyzdžių ir daroma išvada,...

Kad integracija veiktų: pabėgėliai ir kiti, kuriems reikalinga apsauga

EBPO leidinių serijoje „Kad integracija veiktų“ apžvelgiamos esminės pamokos iš EBPO darbo integracijos srityje, ypač iš valstybių apžvalgos serijos „Darbai imigrantams“. Šios serijos tikslas...