Penktadienis, 5 birželio, 2020

Gerosios praktikos

Išgyventi krizę ir judėti pirmyn: švediška prieglobsčio ir integracijos politika

Švedijos prieglobsčio sistema – ilgą laiką pati efektyviausia ir dosniausia pasaulyje – 2015 m. rudenį susidūrė su precendento neturinčiu iššūkiu. Drastiškai išaugus į Švediją...

Mecheleno miestas (Belgija) atviras integracijai

Daugelis įtariamųjų surengus teroristinius išpuolius Europoje kilo iš paribio bendruomenių Belgijoje. Mecheleno miestas sėkmingai skatina integraciją radikalizmo aplinkoje. Šis miestas – tarptautinis tiek visų...

Sėkminga migrantų vaikų integracija ES narėse valstybėse: gerosios praktikos pavyzdžiai

Paskelbtas trumpas specialiosios paskirties pranešimas, kuriame pateikiama informacija apie sėkmingą migrantų vaikų integraciją – tai tema, kuri tampa vis aktualesnė visoje Europoje. Autorė dr....

Kas veikia integruojant naujus migrantus? Pamokos iš geriausių tarptautinių praktikų

Remiantis geriausiais pasauliniais gerosios praktikos pavyzdžiais, šiame pranešime tiriama, kaip galėtų atrodyti prasminga integracija. Apžvelgiama tarptautinė darbo rinka, politinės, socialinės ir kultūrinės integracijos strategijos...

Daugiaprofesinių darbo praktikų vystymas imigrantų integracijos srityje – policijos ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimo pavyzdžiai

Siekiant skatinti sėkmingą imigrantų integraciją, augančios įvairovės visuomenėse būtina vystyti profesines kompetencijas ir darbo praktikas. Bendradarbiavimas tarp vietos valdžios institucijų padeda sumažinti paslaugų dubliavimąsi...

Socialiniai mainai naujų migrantų integracijai užtikrinti: išteklių saugojimas, investavimas ir mainai

Šioje publikacijoje pateikiamas naujas požiūris į tai, kaip suprantama migrantų integracija. Daugiausiai dėmesio skiriama tam, kaip nauji migrantai naudoja socialinius mainus ryšiams užmegzti ir...

Įgūdžių „atrakinimas“: sėkmingos užsienyje apmokytų imigrantų specialistų integracijos iniciatyvos

Šiame pranešime nagrinėjama grupė būtiniausių programų ir politikos reformų, užtikrinančių pažangiausią karjeros orientavimą, licencijų atnaujinimą, įgūdžių trūkumų užpildymą ir darbo paiešką užsienyje apmokytiems įvairių...

Imigrantų integracijos ir dalyvavimo demokratiniuose procesuose skatinimas

Ši publikacija skirta veikėjams, dalyvaujantiems imigrantų integracijos procese, ypač sprendžiant problemas, su kuriomis susiduriama siekiant didinti imigrantų dalyvavimą demokratiniuose procesuose. Publikacijos tikslas yra pristatyti...

Faktai prieš lūkesčius: Barselonos kampanija prieš gandus

2010 m. lapkritį, Barselonos miesto tarybai pristačius ilgalaikę strategiją, skirtą pagerinti santykius tarp vietinių ir naujai atvykusių imigrantų, buvo pradėta vieša kampanija, kuria siekiama...