2023-01-31

VIRUSO PAVEIKTŲ
ŠALIŲ SĄRAŠAS

PRIVALOMI
REIKALAVIMAI

IŠIMTYS

DAUGIAU
INFORMACIJOS

*teritorijos neturinčios valstybės statuso

Legendos blokas. neliesti

* teritorijos, neturinčios valstybės statuso

Pavadinimui. neliesti

PRIVALOMA REGISTRACIJA IR COVID-19 TYRIMAS

  • Testas privalo būti atliktas iki atvykimo.

Daugiau apie lapkričio 22-28 d. įsigaliojusias atvykimo sąlygas ir išimtis: čia

PRIVALOMA REGISTRACIJA, COVID-19 TYRIMAS IR 10 DIENŲ IZOLIACIJA

  • Galite išeiti pasivaikščioti į lauką, nuo izoliavimosi vietos nenutoldamas daugiau kaip 1 km. Privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Jums draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose.
  • Jei gyvenate su kitais, drauge nekeliavusiais asmenimis, privalote izoliuotis atskirame savo buto arba namo kambaryje. Kartu gyvenantiems asmenims izoliuotis nereikia.
  • Izoliacijos vietą galima palikti tik tam tikrais čia aprašytais pagrindais.
  • Testas privalo būti atliktas iki atvykimo.

Daugiau apie lapkričio 22-28 d. įsigaliojusias atvykimo sąlygas ir išimtis: čia

PRIVALOMA REGISTRACIJA IR DU COVID-19 TYRIMAI

  • Pirmas, atliktas iki atvykimo;
  • Antras, atliktas 3-5 dieną po atvykimo.

Daugiau apie lapkričio 22-28 d. įsigaliojusias atvykimo sąlygas ir išimtis: čia

Duomenų nėra.

Siekiant diferencijuoti viruso paveiktas užsienio valstybes, Lietuvoje šiuo metu taikomas šviesoforo spalvų principas.

Pagal 14 dienų sergamumo rodiklius, šalys skirstomos į keturias paveiktumo lygį atspindinčias zonas.

Pagal šviesoforo principą rengiamą ir nuolat atnaujinamą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC)
viruso paveiktų šalių žemėlapį galite stebėti: čia

Į ECDC žemėlapį neįtrauktos trečiosios šalys Lietuvoje priskiriamos pilkajai zonai ir yra laikomos viruso paveiktomis šalimis.IIII

Išimtys taikomos valstybėms, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą.

Covid-19 paveiktų valstybių sąrašas Lietuvoje skelbiamas penktadieniais ir įsigalioja pirmadieniais.

Su aktualiausiu - 2021 m. lapkričio 22 d. Lietuvoje įsigaliojusiu – viruso paveiktų šalių sąrašu galite susipažinti: čia

Sustiprintos kontrolės priemonės taikomos keliautojams, atvykstantiems iš šalių, kuriose:

  • plinta  koronaviruso mutacijos
  • 14 dienų sergamumo 100 tūkst. gyventojų rodiklis yra lygus (arba viršija) 500 atvejų

Grįžti

Šiuo metu iš viruso paveiktų šalių į Lietuvą atvykstantiems
keliautojams taikomos trys procedūros:

10 DIENŲ IZOLIACIJA

COVID-19 TESTAS

REGISTRACIJA

Nuo privalomos 10 dienų izoliacijos šiuo metu atleisti tik keliautojai, vykstantys iš valstybių, ECDC žemėlapyje priskirtų geltonai arba žaliai zonai.

Izoliacijos trukmė gali būti sutrumpinta, jeigu septintą jos dieną mobiliajame punkte arba savo lėšomis atliekamas pakartotinis PGR (koronaviruso) testas ir gaunamas neigiamas tyrimo rezultatas.

Grįžti

Covid-19 tyrimas šiuo metu privalomas visiems iš viruso paveiktų šalių atvykstantiems keliautojams.

Neigiamą rezultatą patvirtinantis PGR (koronaviruso) testas privalo būti atliktas ne anksčiau kaip 72 val., antigeno testas - ne anksčiau kaip 48 val. iki atvykimo į Lietuvą.

Grįžti

Ne anksčiau kaip 48 val. iki kelionės pradžios į Lietuvą atvykstantys keliautojai privalo užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sistemoje.

Nuo 2021 m. vasario 8 d. visuose Lietuvos oro ir jūrų uostuose vykdoma sustiprinta į Lietuvą iš užsienio atvykstančių keleivių kontrolė.

Keliaujate vežėjų maršrutais? info

Keliaujate nuosavu transportu?

Grįžti

Internete užpildykite elektroninę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) formą ir įlaipinimo į transporto priemonę metu vežėjui pateikite registracijos patvirtinimą (QR kodą).

NVSC formą bei kitas keliautojams aktualias anketas ir prašymus galima rasti: čia

Grįžti

Internete užpildykite elektroninę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) formą.

NVSC formą bei kitas keliautojams aktualias anketas ir prašymus galima rasti: čia

Grįžti

SAVIIZOLIACIJOS IŠIMTYS

COVID-19 TYRIMO IŠIMTYS

Saviizoliacijos išimtis numato
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-352

Šiuo metu nuo privalomos saviizoliacijos atleistos šios keliautojų grupės: 2021 m. lapkričio 22-28 d. sąrašas

Kaip įrodyti savo teisę į išimtį?

Keliautojai, kuriems galioja teisė į izoliacijos išimtis, privalo apie tai informuoti pildydami elektroninę NVSC formą ir išsaugoti tai įrodančius dokumentus – jų gali būti prašoma pagal poreikį.

Kada dokumentų pateikti neprivalote?

Keliautojai, persirgę Covid-19, tai įrodančių dokumentų pateikti neprivalo, jei liga buvo diagnozuota Lietuvoje ir duomenys apie tai prieinami informacinėje sistemoje.

Asmenys, prieš tai persirgę koronavirusu arba paskiepyti nuo Covid-19, nei testuotis, nei izoliuotis neprivalo, jeigu gali pateikti:

Gydymo įstaigos pažymą svg vieta

Dokumentas (išverstas į lietuvių, anglų arba rusų kalbą) skirtas patvirtinti sirgimo koronavirusu patirtį, užregistruotą 180 dienų laikotarpyje iki atvykimo

Skiepijimo pažymą svg vieta

Dokumentas (išverstas į lietuvių, anglų arba rusų kalbą) skirtas patvirtinti ne vėliau kaip prieš 14 dienų atliktą vakcinaciją

Grįžti

Covid-19 tyrimo atlikimo išimtis numato
LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1463

2021 m. lapkričio 22-28 d. prieš atvykdami į Lietuvą išsitirti nuo Covid-19 neprivalo keliautojai:

- per Lietuvą vykstantys tranzitu

- paskiepyti nuo Covid-19

- vykdantys tarptautinius keleivių pervežimus

Keleivių pervežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais (visų rūšių transporto priemonėmis) vykdantys ekipažai / įgulos, jei Lietuvoje jie planuoja pasilikti ne ilgiau kaip 24 val.

- priklausantys oficialioms delegacijoms

- jaunesni nei 16 metų

Taip pat: vaikams iki 12 metų neprivaloma atlikti antrojo koronaviruso testo, jei jie sugrįžo iš valstybės, ECDC žemėlapyje priskirtos geltonai zonai. 

- persirgę Covid-19

Kai diagnozė patvirtinta remiantis PGR tyrimo arba antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato iki atvykimo į Lietuvą praėjo ne daugiau kaip 180 dienų.

- atvykstantys nuosavu transportu

Tokiu atveju testą galima atlikti ir Lietuvoje. Tyrimui privaloma užsiregistruoti per 24 val. nuo atvykimo.

- atvykstantys humanitarinių priežasčių pagrindu

Kai keliaujama vežėjų organizuojamu (o ne privačiu) transportu. Tokiu atveju testą galima atlikti ir Lietuvoje. Tyrimui privaloma užsiregistruoti per 24 val. nuo atvykimo.

Asmenys, prieš tai persirgę koronavirusu arba paskiepyti nuo Covid-19,
nei testuotis, nei izoliuotis neprivalo, jeigu gali pateikti:

Gydymo įstaigos pažymąsvg vieta

Dokumentas (išverstas į lietuvių, anglų arba rusų kalbą) skirtas patvirtinti sirgimo koronavirusu patirtį, užregistruotą 180 dienų laikotarpyje iki atvykimo

Skiepijimo pažymą svg vieta

Dokumentas (išverstas į lietuvių, anglų arba rusų kalbą) skirtas patvirtinti ne vėliau kaip prieš 14 dienų atliktą vakcinaciją

Grįžti

Daugiau su kelionėmis ir atvykimu į Lietuvą susijusios informacijos galite rasti
LR Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainės skiltyje: https://urm.lt/covid19