2023-02-06

Nedarbingumo pažymėjimai
ir ligos išmokos

Valstybės subsidijos

Kitos pagalbos priemonės

TEISĘ Į NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMĄ IR LIGOS IŠMOKĄ TURI ASMENYS, SOCIALINIU DRAUDIMU APDRAUSTI:

 • Ne trumpiau kaip 3 mėnesius per pastaruosius metus
 • Ne trumpiau kaip 6 mėnesius per pastaruosius du metus

Nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami ir atgaline tvarka, bet ne daugiau kaip už 5 darbo dienas

Kaip išduodami?

Ekstremalios situacijos arba karantino metu dėl
nedarbingumo pažymėjimo į šeimos gydytoją arba
asmens sveikatos priežiūros įstaigą būtina kreiptis
nuotoliniu būdu.

Dirbate D vizos pagrindu?

Kaip ir kitiems ligos socialiniu draudimu apdraustiems asmenims, jums gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ir
suteikiama ligos išmoka. i vieta

Daugiau informacijos apie nedarbingumo pažymėjimų ir ligos išmokų skyrimą galite rasti: čia

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ RŪŠYS

Užsikrėtusiems koronavirusu

Slaugantiems koronavirusu užsikrėtusį šeimos narį

Koronavirusu užsikrėtusiems dėl profesinės veiklos

Užsivėrus senjorų ir neįgaliųjų dienos centrams

Dėl nesergančio vaiko priežiūros

Dėl lėtinės ligos

Dėl privalomos suaugusiojo izoliacijos

Dėl privalomos vaiko izoliacijos

Pažymėjimas išduodamas tada, kai suaugęs dirbantis asmuo:

 • lankėsi Covid-19 paveiktoje šalyje arba turėjo sąlytį su koronavirusu užsikrėtusiu žmogumi 
 • negali dirbti nuotoliniu būdu ir jam nėra paskelbta prastova

Privalomą izoliaciją paprastai skiria bei pažymą asmens sveikatos priežiūros įstaigai išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Pažymėjimas galioja privalomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą arba paskutinio sąlyčio su Covid-19 užsikrėtusiu žmogumi momento.

62,06 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius)

Pažymėjimas ir ligos išmoka neskiriami, jei privalomai izoliuotis būtina po vizito užsienio šalyje, kuri jau išvykimo metu buvo įtraukta į Covid-19 paveiktų šalių sąrašą.

Išimtis taikoma, jeigu į paveiktą šalį asmuo vyksta profesiniais, tarnybos, darbo tikslais.

Vietoje nedarbingumo pažymėjimo, asmeniui, kuriam privaloma saviizoliuotis, taip pat galima kreiptis dėl medicininės pažymos. Ji pateisins neatvykimą į darbą, tačiau ligos išmoka skiriama nebus.

Grįžti

Pažymėjimas išduodamas tėvams, globėjams, budintiems globotojams arba dirbantiems seneliams, jei jų prižiūrimi: 

 • vaikai iki ketvirtos klasės (imtinai)
 • vaikai su negalia, mokomi pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą 

be tėvų arba be globėjų lankėsi Covid-19 paveiktoje šalyje arba turėjo sąlytį su koronavirusu užsikrėtusiu asmeniu.
Pažymėjimas galioja privalomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 dienų nuo vaiko atvykimo į Lietuvą arba paskutinio sąlyčio su Covid-19 užsikrėtusiu žmogumi momento.

65,94 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius)

Grįžti

Pažymėjimas išduodamas:

 • kai švietimo įstaiga paskelbia infekcijų plitimą ribojantį režimą arba karantino metu ugdymą privalo organizuoti nuotoliniu būdu (tokių švietimo įstaigų sąrašas nuolat naujinamas: čia)
 • kai dėl to reikia prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės (imtinai) arba vaiką su negalia, mokomą pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą

Pažymėjimas skiriamas už vaiko priežiūrą atsakingiems tėvams, globėjams, budintiems globotojams arba dirbantiems seneliams.

INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO METU

Pažymėjimas galioja tol, kol taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Iš pradžių išduodamas ne daugiau kaip 28 kalendorinėms dienoms, o vėliau gali būti periodiškai pratęsiamas 14 kalendorinių dienų laikotarpiui.

NUOTOLINIO MOKYMO DĖL KARANTINO METU 

Pažymėjimas iš pradžių išduodamas ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, o vėliau gali būti periodiškai pratęsiamas.

 

 

65,94 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius)

Grįžti

Pažymėjimas išduodamas, kai:

 • dėl ekstremalios situacijos arba karantino uždaromi neįgaliųjų ir senjorų dienos centrai, teikiantys dienos arba trumpalaikę socialinę globą
 • kai dėl to reikia prižiūrėti savarankiškumo stokojančius žmones

JEI PRIŽIŪRIMAS NEGALIĄ TURINTIS ASMUO

Nedarbingumo pažymėjimas suteikiamas tėvams arba globėjams.

JEI PRIŽIŪRIMAS NEĮGALUS PENSINIO AMŽIAUS ASMUO

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti suteikiamas senjoro sutuoktiniui, vaikams, globėjams.

Pažymėjimas galioja tol, kol galioja ekstremali situacija arba karantinas, o dienos centrai išlieka užverti. Iš pradžių išduodamas ne daugiau kaip 28 kalendorinėms dienoms, o vėliau gali būti periodiškai pratęsiamas 14 kalendorinių dienų laikotarpiui.

65,94 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius)

Grįžti

Pažymėjimas išduodamas medikams, pareigūnams, švietimo darbuotojams, koronavirusu užsikrėtusiems dėl profesinės veiklos, kurioje kontaktas su sergančiasiais yra neišvengiamas arba būtinas.

Pažymėjimas galioja tol, kol asmuo vėl tampa darbingas.

77,58 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius)

Nuo 2021 m. liepos 1 d. ši ligos išmoka mokama nepriklausomai nuo to, ar medikas, pareigūnas arba švietimo darbuotojas užsikrėtė nuo bendradarbio ar kito asmens. Prieš tai minėtų sričių darbuotojams, užsikrėtusiems nuo bendradarbio, buvo teikiama įprasto dydžio - 62,06 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius) - ligos išmoka.

Grįžti

Pažymėjimas išduodamas, kai:

 • asmuo serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro sąrašą
 • asmeniui nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu
 • asmeniui nėra paskelbta prastova

Pažymėjimas galioja tol, kol galioja ekstremali situacija arba karantinas. Iš pradžių išduodamas ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, o vėliau gali būti periodiškai pratęsiamas. 

62,06 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius)

Grįžti

Pažymėjimas išduodamas, kai dirbantis asmuo užsikrečia koronavirusu.

Pažymėjimas galioja tol, kol asmuo vėl tampa darbingas.

62,06 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius)

Grįžti

Pažymėjimas išduodamas, kai koronavirusu užsikrečia dirbančio asmens:

 • vaikas iki 14 metų
 • šeimos narys

SUSIRGUS VAIKUI IKI 14 METŲ
Pažymėjimas galioja iki 14 kalendorinių dienų. Išduodamas tėvams, globėjams, budintiems globotojams, dirbantiems seneliams.

SUSIRGUS ŠEIMOS NARIUI
Pažymėjimas galioja iki 7 kalendorinių dienų. Išduodamas susirgusio asmens sutuoktiniui, vaikams, įvaikiams, tėvams, įtėviams.

SUSIRGUS VAIKUI IKI 14 METŲ

65,94 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius)

SUSIRGUS ŠEIMOS NARIUI

65,94 proc. nuo darbo užmokesčio (prieš mokesčius)

 

 

Grįžti

DARBUOTOJAMS

DARBDAVIAMS

IEŠKANTIEMS DARBO

ĮMONĖMS

Dirbantiems savarankiškai

Dirbantiems pagal sutartį

Vienkartinė subsidija

Mėnesinė išmoka

Dirbate individualios veiklos pažymos pagrindu?

Dirbate verslo liudijimo pagrindu?

Dirbate ir individualios veiklos pažymos, ir verslo liudijimo pagrindu?

Kam priklauso?

Dėl vienkartinės subsidijos galite kreiptis, jei:

 • 2020 m. vykdėte savarankišką veiklą, įtrauktą į Covid-19 apribotų veiklų sąrašą
 • nuo 2020 m. sausio 1 d. individualią veiklą pagal pažymą registravote ne trumpiau kaip 3 mėnesius (nenutrūkstamai arba su pertraukomis) ir iki 2020 m. lapkričio 6 d. jos neišregistravote
 • išskyrus naujas išimtis (žr. čia), 2019 m. deklaravote ne didesnes kaip 6 660 EUR neindividualios apmokestinamos veiklos pajamas, o 2020 m. – ne didesnes kaip 21 852 EUR individualios ir neindividualios veiklos pajamas.
 • pateikėte gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m.
 • neesate gavęs kūrybinių prastovų išmokų

Subsidijos dydis

Jums priklauso 100 proc. 2019 m. apskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) už individualias veiklas.

Teikiamos subsidijos ribos: ne mažiau kaip 100 EUR ir ne daugiau kaip 10 926 Eur.

Kaip ir kada teikti prašymą?

Iki 2021 m. lapkričio 22 d. prašymą dėl subsidijos teikite elektroninėje Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje.

Daugiau informacijos rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje.

Kam priklauso?

Kam priklauso?

Dėl vienkartinės subsidijos galite kreiptis, jei:

 • 2020 m. vykdėte savarankišką veiklą, įtrauktą į Covid-19 apribotų veiklų sąrašą
 • nuo 2020 m. sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. verslo liudijimą buvote įsigijęs ne trumpiau kaip 3 mėnesius (nenutrūkstamai arba su pertraukomis)
 • išskyrus naujas išimtis (žr. čia), 2019 m. deklaravote ne didesnes kaip 6 660 EUR neindividualios apmokestinamos veiklos pajamas, o 2020 m. – ne didesnes kaip 21 852 EUR individualios ir neindividualios veiklos pajamas.
 • pateikėte gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m.
 • neesate gavęs kūrybinių prastovų išmokų

Subsidijos dydis

Jums priklauso 100 proc. 2019 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) už verslo liudijimą.
 
Teikiamos subsidijos ribos: ne mažiau kaip 100 EUR ir ne daugiau kaip 10 926 Eur.

Kaip ir kada teikti prašymą?

Iki 2021 m. lapkričio 22 d. prašymą dėl subsidijos teikite elektroninėje Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje.

Daugiau informacijos rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje.

Kam priklauso?

Dėl vienkartinės subsidijos galite kreiptis, jei:

 • 2020 m. vykdėte savarankišką veiklą, įtrauktą į Covid-19 apribotų veiklų sąrašus
 • nuo 2020 m. sausio 1 d. individualią veiklą pagal pažymą registravote ne trumpiau kaip 3 mėnesius (nenutrūkstamai arba su pertraukomis) ir iki 2020 m. lapkričio 6 d. jos neišregistravote 
 • nuo 2020 m. sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. verslo liudijimą buvote įsigijęs ne trumpiau kaip 3 mėnesius (nenutrūkstamai arba su pertraukomis)
 • išskyrus naujas išimtis (žr. čia), 2019 m. deklaravote ne didesnes kaip 6 660 EUR neindividualios apmokestinamos veiklos pajamas, o 2020 m. – ne didesnes kaip 21 852 EUR individualios ir neindividualios veiklos pajamas.
 • pateikėte gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m.
 • neesate gavęs kūrybinių prastovų išmokų

Subsidijos dydis

Jums priklauso subsidija, kurią sudaro:

 • 100 proc. 2019 m. apskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) už individualias veiklas.
 • 100 proc. 2019 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) už verslo liudijimą.

  Teikiamos subsidijos ribos: ne mažiau kaip 100 EUR ir ne daugiau kaip 10 926 Eur.

Kaip ir kada teikti prašymą?

Iki 2021 m. lapkričio 22 d. prašymą dėl subsidijos teikite elektroninėje Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje.

Daugiau informacijos rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje.

2021 m. birželio 30 d. Lietuvoje atšauktas visuotinis karantinas ir 260 eur mėnesinė išmoka savarankiškai dirbantiems asmenimis nebeteikiama

Jei ekstremalios situacijos ir (!) karantino metu Jūsų veikla buvo sustabdyta:

Dirbti toliau galite nuotoliniu būdu
(nebent tai neįmanoma) svg vieta

Tuo metu jums priklauso darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis

Darbdavys gali jums skelbti pilną
arba dalinę prastovą
svg vieta

Tuo metu jums priklauso ne mažesnis nei minimalus mėnesinis atlyginimas

Prastovos

Į prastovą išleistam darbuotojui priklauso ne mažesnis nei minimalus mėnesinis atlyginimas.

Prastovos metu darbuotojui leidžiama įsidarbinti kitoje darbovietėje, tačiau ribojama maksimali darbo laiko trukmė. svg vieta

Prastovos metu darbdavys neturi teisės prašyti darbuotojo atvykti į darbą.

Jei ekstremalios situacijos ir (!) karantino metu Jūsų veikla buvo sustabdyta:

 • Savo darbuotojų darbą toliau galite organizuoti nuotoliniu būdu. Tuo metu darbuotojui privalote mokėti darbo sutartyje nustatytą darbo užmokestį.
 • Savo darbuotojams galite skelbti pilnas arba dalines prastovas. 

Prastovos

Nebekompensuojamos

Subsidijos už prastovas ir už po prastovų sugrąžintus darbuotojus buvo mokamos iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Atitinka MMA

Į prastovą išleistam darbuotojui priklauso ne mažesnis
nei minimalus mėnesinis atlyginimas.

Daugiau informacijos:

Kam skiriama išmoka?

Nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. darbo paieškos išmoka nebeteikiama

Nuo 2021 m. birželio 30 d. vienkartinės subsidijos įmonėms nebeteikiamos.

Daugiau informacijos:

Valstybinė mokesčių inspekcija (čia ir čia)

Trumpuoju telefonu 1882

Galimybė atidėti draudimo įmokas

Svarbiausia informacija draudėjams, norintiems atidėti socialinio draudimo įmokas, baudas ir delspinigius: čia

Mokestinės lengvatos

Svarbiausia informacija apie verslui taikomas mokestines pagalbos priemones: čia

Kitos paramos verslui formos

Svarbiausia informacija apie paramos priemones, skirtas nuo Covid-19 nukentėjusiam verslui: čia