2023-01-29

Legendos blokas. neliesti

Pavadinimui. neliesti

Iš šios šalies atvykstantiems / grįžtantiems keliautojams reikalavimas saviizoliuotis netaikomas.

Iš šios šalies atvykstantiems / grįžtantiems keliautojams taikomos griežtesnės izoliacijos priemonės:

  • draudžiama išeiti pasivaikščioti į lauką;
  • visiems, išskyrus tam tikrų profesijų atstovus (žr. čia), draudžiama izoliuotis viename bute arba name kartu su nekeliavusiais šeimos nariais. Jei asmuo izoliuojasi su artimaisiais, tuomet izoliuotis tam pačiam laikui (nedarbingumas neišduodamas) reikia ir kartu gyvenantiems žmonėms;
  • izoliacijos vietą galima palikti tik tam tikrais čia aprašytais pagrindais.
Daugiau apie balandžio 5-11 d. įsigaliojusias izoliacijos sąlygas ir išimtis: čia

Iš šios šalies atvykstantiems / grįžtantiems keliautojams taikomos įprastos izoliacijos priemonės:

i. Galite išeiti pasivaikščioti į lauką, nuo izoliavimosi vietos nenutoldamas daugiau kaip 1 km. Privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Jums draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose.

ii. Jei gyvenate su kitais, drauge nekeliavusiais asmenimis, privalote izoliuotis atskirame savo buto arba namo kambaryje. Kartu gyvenantiems asmenims izoliuotis nereikia.

iii. Izoliacijos vietą galima palikti tik tam tikrais čia aprašytais pagrindais.

Daugiau apie balandžio 5-11 d. įsigaliojusias izoliacijos sąlygas ir išimtis:  čia

Duomenų nėra.

Pavadinimui. neliesti

Iš šios šalies atvykstantiems / grįžtantiems keliautojams taikomos griežtesnės izoliacijos priemonės:

  • draudžiama išeiti pasivaikščioti į lauką;
  • visiems, išskyrus tam tikrų profesijų atstovus (žr. čia), draudžiama izoliuotis viename bute arba name kartu su nekeliavusiais šeimos nariais. Jei asmuo izoliuojasi su artimaisiais, tuomet izoliuotis tam pačiam laikui (nedarbingumas neišduodamas) reikia ir kartu gyvenantiems žmonėms;
  • izoliacijos vietą galima palikti tik tam tikrais čia aprašytais pagrindais.
Daugiau apie balandžio 5-11 d. įsigaliojusias izoliacijos sąlygas ir išimtis: čia

Iš šios šalies atvykstantiems / grįžtantiems keliautojams reikalavimas saviizoliuotis netaikomas.

Iš šios šalies atvykstantiems / grįžtantiems keliautojams taikomos įprastos izoliacijos priemonės:

i. Galite išeiti pasivaikščioti į lauką, nuo izoliavimosi vietos nenutoldamas daugiau kaip 1 km. Privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Jums draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose.

ii. Jei gyvenate su kitais, drauge nekeliavusiais asmenimis, privalote izoliuotis atskirame savo buto arba namo kambaryje. Kartu gyvenantiems asmenims izoliuotis nereikia.

iii. Izoliacijos vietą galima palikti tik tam tikrais čia aprašytais pagrindais.

Daugiau apie balandžio 5-11 d. įsigaliojusias izoliacijos sąlygas ir išimtis:  čia

Legendos blokas

Pavadinimui. neliesti

Iš šios šalies atvykstantiems / grįžtantiems keliautojams reikalavimas saviizoliuotis netaikomas.

Iš šios šalies atvykstantiems / grįžtantiems keliautojams taikomos griežtesnės izoliacijos priemonės:

  • draudžiama išeiti pasivaikščioti į lauką;
  • visiems, išskyrus tam tikrų profesijų atstovus (žr. čia), draudžiama izoliuotis viename bute arba name kartu su nekeliavusiais šeimos nariais. Jei asmuo izoliuojasi su artimaisiais, tuomet izoliuotis tam pačiam laikui (nedarbingumas neišduodamas) reikia ir kartu gyvenantiems žmonėms;
  • izoliacijos vietą galima palikti tik tam tikrais čia aprašytais pagrindais.
Daugiau apie balandžio 5-11 d. įsigaliojusias izoliacijos sąlygas ir išimtis: čia

Duomenų nėra.

Iš šios šalies atvykstantiems / grįžtantiems keliautojams taikomos įprastos izoliacijos priemonės:

i. Galite išeiti pasivaikščioti į lauką, nuo izoliavimosi vietos nenutoldamas daugiau kaip 1 km. Privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Jums draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose.

ii. Jei gyvenate su kitais, drauge nekeliavusiais asmenimis, privalote izoliuotis atskirame savo buto arba namo kambaryje. Kartu gyvenantiems asmenims izoliuotis nereikia.

iii. Izoliacijos vietą galima palikti tik tam tikrais čia aprašytais pagrindais.

Daugiau apie balandžio 5-11 d. įsigaliojusias izoliacijos sąlygas ir išimtis:  čia

Legendos blokas