2020 gruodžio 01 Antradienis

Teisėta migracija

Europos Sąjungos piliečiai Europos Sąjungos (ES) piliečiai ir jų šeimos nariai pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise ir nuo pirmosios atvykimo į...
Emigracija

Užsieniečių gražinimas

Prieglobsčio prašytojai, kurių prašymas buvo atmestas ir neteisėtai šalyje esantys ne Europos Sąjungos (ES) piliečiai (pvz., prabuvus vizos galiojimo laikotarpį ar pasibaigus leidimui gyventi...

Prieglobsčio prašytojų priėmimas ir prieglobsčio sistema

2015 metais, Lietuvai pradėjus įgyvendinti prieglobsčio prašytojų perkėlimo programą, viešojoje erdvėje galima buvo išgirsti pranešimų apie „pirmuosius pabėgėlius, atvykusius į Lietuvos Respublikos teritoriją“. Iš...