Ketvirtadienis, 2 balandžio, 2020

Teisėta migracija

Europos Sąjungos piliečiai Europos Sąjungos (ES) piliečiai ir jų šeimos nariai pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise ir nuo pirmosios atvykimo į...

Užsieniečių gražinimas

Prieglobsčio prašytojai, kurių prašymas buvo atmestas ir neteisėtai šalyje esantys ne Europos Sąjungos piliečiai (pvz., prabuvus vizos galiojimo laikotarpį ar pasibaigus leidimui gyventi terminui)...

Prieglobsčio prašytojų priėmimas ir prieglobsčio sistema

2015 metais, Lietuvai pradėjus įgyvendinti prieglobsčio prašytojų perkėlimo programą, viešojoje erdvėje galima buvo išgirsti pranešimų apie „pirmuosius pabėgėlius, atvykusius į Lietuvos Respublikos teritoriją“. Iš...