Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose

Pavadinimas Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose
Vykdytojai Diversity Development Group, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija
Finansavimo šaltiniai Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Metai 2018 06 01 – 2021 11 30
Santrauka Projekto tikslas įdiegti mokymosi visą gyvenimą (lifelong learning) požiūrį prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose Lietuvoje pagal holistinę mokymų programą ir pagerinti legalios migracijos ir integracijos srityje dirbančių specialistų kompetencijas ir gebėjimus dirbant su migrantais ir prieglobsčio gavėjais.

Projektas apima migracijos ir integracijos srityje dirbančių specialistų mokymus pagal holistinę programą „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija dirbant su legalios migracijos procesais, migrantais ir prieglobsčio gavėjais: politologinis, sociologinis, teisinis, kultūrinis ir psichologinis pjūviai“. Į mokymų programą įtraukiant tarpkultūrinius mokymus ir specifinius (teisinius, psichologinius, saugumo, duomenų apsaugos, smurto artimoje aplinkoje prevencijos) klausimus. Projekto metu specialistai taip pat supažindinami su supervizijų metodu ir įgalinami supervizijas panaudoti kaip kolektyvo stiprinimo, vienijimo ir įtampos mažinimo bei motyvacijos skatinimo įrankį.

Susitikimų su ES Šiaurės Europos regiono organizacijų atstovais metu stiprinamas bendradarbiavimas ir sudaromos galimybės keistis patirtimi. Bendradarbiavimo susitikimų metu stiprinamas Lietuvos specialistų, dirbančių integracijos srityje, bendradarbiavimas.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus planuojama suorganizuoti tris mokymų ciklus (vienas ciklas per metus). Ciklą sudaro 12 mokymų.

Daugiau informacijos prieinama čia

SHARE