Statistika

1997 – 2020 m. Lietuvos Respublika (toliau – LR) pabėgėlio statusą suteikė 973 užsieniečiams, o papildomą apsaugą – 3915 užsieniečių. 2020 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 80 užsieniečių, o papildoma apsauga – 1 užsieniečiui.

Palyginimui:

  • 2019 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 79 užsieniečiams, o papildoma apsauga – 13 užsieniečių.
  • 2018 m. pabėgėlio statusas LR suteiktas 136 užsieniečiams, o papildoma apsauga – 18 užsieniečių.

Iš viso 2020 m. pateiktas 321 prašymas dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo. Iš 250 pirmą kartą teikiamų prašymų daugiausia jų pateikė Baltarusijos (78), Rusijos (63) ir Tadžikistano (36) piliečiai. Per šį laikotarpį prieglobstis (pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga) iš viso suteiktas 24 Rusijos, 19 Turkijos, 12 Tadžikistano, 10 Sirijos, 4 Irano, 2 Afganistano, 2 Pietų Sudano, 1 Sudano, 1 Azerbaidžano, 1 Baltarusijos, 1 Egipto, 1 Kamerūno, 1 Libijos, 1 Uzbekistano piliečiui ir 1 asmeniui be pilietybės.

2020 m. atmesti 266 prieglobsčio prašymai. Dar 254 prašymų nagrinėjimas nutrauktas.

Per 2021 m. I pusmetį prašymą suteikti prieglobstį LR pateikė 656 užsieniečiai. Per šį laikotarpį pabėgėlio statusas suteiktas 56, o papildoma apsauga – 2 užsieniečiams.

2020 m. kitų Europos Sąjungos valstybių prašymų LR perėmė 544 (daugiausia – 266 – iš Vokietijos) prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimą. Iš kitų ES valstybių į LR perkelti 6 užsieniečiai (1 Afganistano ir 5 Sirijos piliečiai).

2020 m. socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre iš viso dalyvavo 268 užsieniečiai, daugiausia (90) – Tadžikistano piliečiai. Tais pačiais metais socialinės integracijos programoje savivaldybėse dalyvavo 283 užsieniečiai, daugiausia (75) – taip pat iš Tadžikistano.

Praėjusiais metais galimybe dirbti tol, kol nagrinėjamas jų prašymas suteikti prieglobstį, pasinaudojo 34 užsieniečiai (daugiausiai – 25-40 m. amžiaus grupei priklausantys asmenys).

Šaltiniai:

SHARE